Η υπερφορολόγηση ωθεί πολλά μικρά καταλύματα σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017
Η υπερφορολόγηση ωθεί πολλά μικρά καταλύματα σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες

Τον κίνδυνο «εξόδου» ξενοδοχειακών μονάδων από τις αδειοδοιημένες με ειδικό σήμα λειτουργίας επιχειρήσεις επισημαίνει, μέσω της «Κ», ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Τσακίρης

Ο κ. Τσακίρης θεωρεί ότι η επιβολή από τις αρχές του 2018 του φόρου διαμονής θα πλήξει περαιτέρω τον ξενοδοχειακό κλάδο. Παράλληλα, σημειώνει τη μεγέθυνση της αγοράς των «γκρίζων» τουριστικών μισθώσεων σε αστικά ακίνητα οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται φορολογικά ισότιμα με τους υπόλοιπους επαγγελματίες της φιλοξενίας. Ήδη στον χώρο των μικρών τουριστικών καταλυμάτων καταγράφονται οι πρώτες τάσεις φυγής από το καθεστώς της αδειοδότησης καθώς οι ιδιοκτήτες τους θεωρούν, ενόψει και της επιβολής του φόρου διαμονής, ότι θα έχουν λιγότερες επιβαρύνσεις αν δραστηριοποιηθούν υπό την ομπρέλα της οικονομίας του διαμοιρασμού. Πάντως, το ΞΕΕ έχει προγραμματίσει για σήμερα την παρουσίαση της μελέτης με τίτλο «Η φοροδοτική δυνατότητα των ξενοδοχείων και η δυνατότητα αξιοποίησης της οικονομίας διαμοιρασμού για τη φορολογική εξομάλυνση του κλάδου». Η μελέτη διενεργήθηκε από την εταιρεία Grant Thornton για λογαριασμό του ΞΕΕ.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Τουρισμού καλεί τις υπόχρεες ξενοδοχειακές επιχειρήσει να υποβάλουν έγκαιρα στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή τις αιτήσεις τους για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Επίσης, σημειώνει ότι η τελευταία προθεσμία που δόθηκε λήγει στο τέλος Νοεμβρίου. Το υπουργείο σημειώνει ότι επειδή δεν θα προβλεφθεί νέα παράταση η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας γεννά υποχρέωση της υπηρεσίας που χορήγησε το ειδικό σήμα λειτουργά να το ανακαλέσει άμεσα. Από την πλευρά του, το υπουργείο Οικονομίας ανταποκρίθηκε στο αίτημα του ΞΕΕ για παράταση της προθεσμίας υποβολής από τους δυνητικά δικαιούχους του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πλαίσιο της δράσης για την ενίσχυση των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Η παράταση δόθηκε έως τις 6 Οκτωβρίου και ώρα 17.00.

 

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Alfred - 360°