Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις ασθενείας στον ΕΦΚΑ

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Οι αιτήσεις ασθενείας στον ΕΦΚΑ γίνονται πλέον ηλεκτρονικά.

Δείτε τις σχετικές οδηγίες για ασφαλισμένους και εργοδότες.

Επίδομα Ασθενείας_Οδηγίες για ασφαλισμένους

Επίδομα Ασθενείας_Οδηγίες για εργοδότες

Alfred - 360°