Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις ασθενείας στον ΕΦΚΑ

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021
Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις ασθενείας στον ΕΦΚΑ

Οι αιτήσεις ασθενείας στον ΕΦΚΑ γίνονται πλέον ηλεκτρονικά.

Δείτε τις σχετικές οδηγίες για ασφαλισμένους και εργοδότες.

Επίδομα Ασθενείας_Οδηγίες για ασφαλισμένους

Επίδομα Ασθενείας_Οδηγίες για εργοδότες

Alfred - 360°