Ηλεκτρονική αναφορά συναλλαγών για σκοπούς ΦΠΑ

Τρίτη 10 Απριλίου 2018
Ηλεκτρονική αναφορά συναλλαγών για σκοπούς ΦΠΑ

Οι ευρωπαϊκές χώρες απαιτούν όλο και περισσότερο λεπτομερείς ηλεκτρονικές εκθέσεις σχετικά με τις συναλλαγές ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να τους βοηθήσουν να εκπληρώσουν την υποχρέωση δήλωσης του οφειλόμενου ΦΠΑ και να μειώσουν τη σημαντική φοροδιαφυγή στον τομέα αυτό. 
Μερικές από τις τεχνικές που έχουν υιοθετήσει τα κράτη είναι :  H SAF-T της ΕΕ, η ψηφιοποίηση του ΦΠΑ από το Ηνωμένο βασίλειο, η άμεση αναφορά τιμολογίων στην φορολογική διοίκηση (εντός 4 ημερών) στην Ισπανία για τις μεγάλες επιχειρήσεις , την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω του συστήματος Sistema di Interscambio (SDI) στην Ιταλία, κ.λπ..

Πολλές χώρες έχουν πλέον εισαγάγει εθελοντικά ή υποχρεωτικά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με συναλλαγές, σε πολλά πρότυπα. Το χρονοδιάγραμμα ποικίλλει από την ένταξη με μηνιαίες / τριμηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ έως την αναφορά σε πραγματικό χρόνο στις φορολογικές αρχές κατά τη στιγμή της δημιουργίας του τιμολογίου. 
Μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές είναι το Standard Audit File for Tax («SAF-T») που αναπτύχθηκε παγκοσμίως από τον ΟΟΣΑ. 
Πρόκειται για ένα σύστημα  ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών και επιχειρήσεων, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις χώρες. Ωστόσο ορισμένες χώρες εισήγαγαν πολλές παραλλαγές του συστήματος αυτού με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μια σχετική ομοιομορφία.

Παρακάτω παρατίθεται μια περίληψη των βασικών συστημάτων που έχουν υιοθετηθεί ή αναμένεται να υιοθετηθούν από τα κράτη μέλη σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα. 

Χώρα

Σύστημα αναφοράς τιμολογίων στην διοίκηση για σκοπούς ΦΠΑ

Βάση

Υιοθέτηση

Αυστρία

SAF-T

On request

31/1/2019

Γαλλία

SAF-T

On request

1/1/2014

Ουγγαρία

Real-time invoice reporting

Mandatory, live for all invoices above HUF 100k

1/7/2018

Ιταλία

SDI – Sistema di Interscambio

Mandatory, live invoice reporting for all businesses

1/1/2019

Λιθουανία

SAF-T

On request

1/1/2019

Λουξεμβούργο

SAF-T

On request

1/1/2011

Νορβηγία

SAF-T

Not yet implemented

1/1/2020

Πολωνία

SAF-T

Mandatory, with VAT return

1/1/2016

Πορτογαλία

SAF-T

Mandatory for residents, with VAT return

1/1/2008

Ισπανία

SII (Immediate Information Supply)

Mandatory for large tax payers, every 4 days

1/7/2017

Ηνωμένο Βασίλειο

Making Tax Digital (MTD)

Mandatory, quarterly VAT return data only – no transaction reporting

1/4/2019Πηγή: Taxheaven

Alfred - 360°