Ηλεκτρονική ρύθμιση για να μη χαθούν οι 100 δόσεις

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017
Ηλεκτρονική ρύθμιση για να μη χαθούν οι 100 δόσεις

Ανάσα σε περισσότερους από 400.000 φορολογουμένους που εξακολουθούν να εξοφλούν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους με βάση τη ρύθμιση των 100 δόσεων δίνει νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση των 12 ή των 24 μηνιαίων δόσεων ακόμη και για οφειλές προς την Εφορία οι οποίες δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Με το μέτρο αστό αποτρέπεται ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν από την 1η Ιανουάριου 2018 οι φορολογούμενοι να χάσουν τη ρύθμιση λόγω ύπαρξης νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, και να βρεθούν ανοιχτοί σε κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων.

Ειδικότερα, με νέα διάταξη οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις για να ρυθμίζουν έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις τις τακτικές φορολογικές οφειλές τους ή μέχρι και σε 24 μηνιαίες δόσεις τις οφειλές τους από έκτακτες αιτίες (π.χ. από φόρους κληρονομιάς) πριν αυτές αρχίσουν να καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

Δηλαδή οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να εντάσσονται στην πάγια ρύθμιση για μη ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται στις αρμόδιες ΔΟΥ για την υποβολή των απαιτούμενων αιτήσεων και δικαιολογητικών. Έτσι, θα μπορούν να ρυθμίζουν σε πολλές μηνιαίες δόσεις και τα μη ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς την Εφορία. Από τον υπολογιστή του σπιτιού τους ή του γραφείου τους, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Taxinet και στη διεύθυνση www.aade.gr την αίτησή τους, μαζί με υπεύθυνες δηλώσεις για την πραγματική οικονομική τους κατάσταση.

Μέχρι σήμερα, δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για ρύθμιση χρέους προς την Εφορία σε 12 ή 24 μηνιαίες δόσεις βάσει του ν.4152/2013 υπήρχε μόνο εφόσον το χρέος αστό είχε καταστεί ληξιπρόθεσμο είτε εν μέρει (εφόσον είχε λήξει η προθεσμία πληρωμής μίας ή περισσοτέρων μηνιαίων δόσεων) είτε εξ ολοκλήρου. Ο φορολογούμενος για να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση των 12 ή των 24 μηνιαίων δόσεων θα έπρεπε, δηλαδή, να περιμένει πρώτα να καταστεί ληξιπρόθεσμη τουλάχιστον η πρώτη δόση του χρέους του ή ολόκληρο το χρέος του. Από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο, θα μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση για να υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση οποτεδήποτε πριν ή μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής μιας ή περισσότερων δόσεων ή ολόκληρου του χρέους του.

Το μέτρο αυτό ευνοεί ιδιαίτερα τους οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων και κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός ρύθμισης αν από τον επόμενο μήνα καθυστερήσουν έστω και μια ημέρα την πληρωμή κάποιας τρέχουσας οφειλής. Από τη στιγμή που οι φορολογούμενοι θα βλέπουν ότι δεν μπορούν να πληρώσουν εγκαίρως τη νέα οφειλή π.χ. δόση φόρου εισοδήματος, ή δόση ΕΝΦΙΑ, θα μπορούν να μπαίνουν ηλεκτρονικά και να τη ρυθμίζουν σε δόσεις πριν αστό καταστεί ληξιπρόθεσμη. Με τον τρόπο αστό αποτρέπεται και η δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες από 1/1 /2018 θα είναι πλέον αιτία αυτόματης αποβολής από τη ρύθμιση των 100 δόσεων για τα παλαιό χρέη.

Επίσης με νέες διατάξεις:

1. Παρατείνεται και για τα έτη 2018 και 2019 η χρέωση τόκων με τον μήνα αντί ανά ημέρα καθυστέρησης σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων χρεών. Ουσιαστικά οι οφειλέτες θα επιβαρύνονται για άλλα δύο χρόνια με προσαυξήσεις για ολόκληρο τον μήνα, έστω και για μία ημέρα καθυστέρησης. Και αστό γιατί μέχρι 1 Ιανουάριου 2018 δεν θα ήταν έτοιμα τα ηλεκτρονικά συστήματα του υπουργείου Οικονομικών να υποστηρίζουν αυτόν τον υπολογισμό, όπως απαιτείτο να είναι από προηγούμενους νόμους. Κατά την πληρωμή της οφειλής θα εξακολουθούν να εισπράττονται υποχρεωτικά οι αναλογούντες φόροι και το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής.

2. Παρέχεται για δύο χρόνια (αντί για έναν χρόνο και εξάμηνη παράταση) σε κληρονόμους, το περιθώριο να προβούν σε αποδέσμευση του οχήματος που είχε παραληφθεί με απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης από άτομα με αναπηρία. Μετά την παρέλευση διετίας όμως, θα επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ, ενώ απειλούνται και με τις διατάξεις περί λαθρεμπορίας.

3. Για IX επιβατηγό που προέρχονται από τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ) με προσωρινή εισαγωγή και τελούν σε τελωνειακό καθεστώς αναστολής, ορίζεται ότι πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας 2017 και εφεξής με βάση τον κυλίνδρισμά του κινητήρα τους και την ημερομηνία υπαγωγής του οχήματος στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής στην Ελλάδα.

4. Περιορίζεται η απαλλαγή από ΦΠΑ για παράδοση και εισαγωγή πλοίων ανοικτής θαλάσσης. Δεν επηρεάζονται όμως πλοία αλιείας, τουριστικά κλπ.

Οι ανατροπές που φέρνει ο νέος χρόνος για τους οφειλέτες.

Με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να βρίσκονται μια ανάσα από τα 100 δισ. ευρώ, την Εφορία να έχει πατήσει τέρμα το γκάζι των κατασχέσεων πραγματοποιώντας 1.000 την ημέρα σε τραπεζικές καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία και 1,7 εκατ. οφειλέτες να απειλούνται άμεσα με αναγκαστικά μέτρα, από τον επόμενο μήνα ο κλοιός σφίγγει ακόμη περισσότερο γύρω από τους φορολογουμένους που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Όσοι καθυστερούν ακόμη και μία μέρα την πληρωμή οποιοσδήποτε νέας οφειλής τους θα βγαίνουν αυτόματα εκτός της ρύθμισης. Η ρύθμιση θα χάνεται πλέον ευκολότερα.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες θα διεκδικούν το σύνολο των ανεξόφλητων υπολοίπων των ρυθμισμένων έως και σε 100 δόσεις οφειλών τους εφαρμόζοντας εις βάρος τους όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή προχωρώντας σε κατασχέσεις εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσιακών τους στοιχείων.

Έτσι, από την Πρωτοχρονιά θα τεθεί σε ισχύ το αυστηρότερο καθεστώς προϋποθέσεων παραμονής στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Σύμφωνα με το νέο αυτό καθεστώς, όσοι οφειλέτες του Δημοσίου έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 για τις 100 δόσεις θα τίθενται αυτόματα εκτός της ρύθμισης αυτής, εφόσον δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα οποιαδήποτε νέα οφειλή τους (π.χ. δόση φόρου εισοδήματος ή ΕΝΦΙΑ) προς το Δημόσιο βεβαιωθεί στο όνομά τους από την 1 η Ιανουάριου 2018 και μετά.

Ακόμη και μία ημέρα να είναι εκπρόθεσμοι, θα χάνουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων και, σε κάθε περίπτωση, ολόκληρο το ανεξόφλητο υπόλοιπο του ενταγμένου στη ρύθμιση αυτή χρέους θα είναι άμεσα απαιτητό από το Δημόσιο.

ΔΥΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Οι οφειλέτες για να μη χάσουν τα ευεργετήματα της ρύθμισης των 100 δόσεων και βρεθούν ξανά αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς από την 1η Ιανουάριου 2018 και μετά θα πρέπει:

1. Να πληρώνουν εγκαίρως ολόκληρα τα ποσά των νέων οφειλών τους προς το Δημόσιο, πριν δηλαδή αυτά καταστούν ληξιπρόθεσμα, έστω και εν μέρει, ή

2. Να εντάσσουν τις νέες οφειλές προς το Δημόσιο που θα προκύπτουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 - πριν αυτές γίνουν ληξιπρόθεσμες έστω και εν μέρει - στην πάγια ρύθμιση του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (Ν. 4174/2013). Η ρύθμιση αυτή προβλέπει τη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης κάθε νέας οφειλής προς το Δημόσιο έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις ή σε 24 μηνιαίες δόσεις εάν πρόκειται για κάποιον έκτακτο φόρο. Στην περίπτωση αυτή, η ρύθμιση των 100 δόσεων δεν θα χάνεται. Μάλιστα, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα πριν η οφειλή τους γίνει ληξιπρόθεσμη να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Φορολογούμενος είχε εντάξει τις οφειλές του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής 100 δόσεων και αποπληρώνει έκτοτε εμπρόθεσμα τα ποσά των δόσεων του και όλες τις νέες οφειλές που προκύπτουν. Στις 31 Ιανουαρίου 2018 εκπνέει η προθεσμία πληρωμής της τελευταίας δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017. Ο οφειλέτης εντάσσει αυτή τη δόση στην πάγια ρύθμιση, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά αίτηση στις 25 Ιανουαρίου 2018, πριν δηλαδή την εκπνοή της προθεσμίας εξόφλησης του φόρου. Με την υπαγωγή της δόσης του ΕΝΦΙΑ στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής διατηρεί και τη ρύθμιση των 100 δόσεων επειδή η ένταξη σε ρύθμιση της νέας οφειλής έγινε εμπρόθεσμα.

■ Φορολογούμενος είχε εντάξει τις οφειλές του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής 100 δόσεων και έκτοτε αποπληρώνει εμπρόθεσμα τα ποσά των δόσεων του και όλες τις νέες οφειλές που προκύπτουν.

Ο ίδιος οφειλέτης όμως πληρώνει εκπρόθεσμα στις 3 Φεβρουάριου 2018 τον ΦΠΑ της επιχείρησής του που έληγε στις 31 Ιανουάριου 2018. Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος θα χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων καθώς η νέα οφειλή δεν εξοφλήθηκε εμπρόθεσμα (δηλαδή έως 31 Ιανουάριου 2018).

 

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Alfred - 360°