Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη από την ΓΓΔΕ

Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

Από τη Δευτέρα 11 Ιουλίου άρχισε να διατίθεται στο ευρύ κοινό το Πληροφοριακό Σύστημα της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του υπουργείου Οικονομικών. Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση, προσφέρει στον πολίτη έναν εύχρηστο και φιλικό τρόπο ηλεκτρονικής αναζήτησης και πρόσβασης σε έγγραφα νομικού περιεχομένου, που αφορούν τον ίδιο, καθώς και τις συναλλαγές του με το υπουργείο Οικονομικών, όπως: Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Ατομικές Διοικητικές Λύσεις, Κανονισμοί και Οδηγίες της Ε.Ε. και Λοιπά Έγγραφα. Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Διαδραστικές Πολυκαναλικές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη και Επιχειρήσεις», που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: http://www.publicrevenue.gr/elib.

Alfred - 360°