Ιστορία μας

Το ταξίδι της Revival ξεκίνησε το 1998. Μέσα στις δεκαετίες, η Revival κατόρθωσε να χαράξει μία μεγάλη και ξεχωριστή πορεία στον χώρο της ελληνικής αγοράς, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα σε όλα τα επίπεδα. Για περισσότερα από 20 χρόνια η Revival επενδύει στις σχέσεις της με τους ανθρώπους παραμένοντας πάντα δίπλα τους.