Και ποινικές διώξεις για απλήρωτα άνω των 100.000 ευρώ.

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016

Σε ποινικές διώξεις κατά των οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 100.000 ευρώ, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής των συγκεκριμένων οφειλών, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο των ενεργειών που έχει δρομολογήσει ως ανάχωμα στην «έκρηξη» των ληξιπρόθεσμων που ξεπερνούν ήδη τα 92,5 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε οι προϊστάμενοι των εφοριών καλούνται με συνεχείς οδηγίες να εξαντλούν κάθε πρόσφορο μέσο για την ανεύρεση περιουσιακών στοιχείων και κάθε πηγής εσόδων των οφειλετών καθώς και των συνυπόχρεων σε καταβολή, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στους μεγάλους οφειλέτες οι οποίοι έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών υπηρεσιών προκειμένου να εντοπιστούν κρυφά εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία.

Όσον αφορά πάντως το καυτό θέμα των πλειστηριασμών, όπως αναφέρεται και σε απάντηση του τέως αναπληρωτή υπουργου Οικονομικών Τρυφωνα Αλεξιάδη σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, οι εφορίες έχουν εντολή να μην προχωρούν στην έκδοση προγράμματος πλειστηριασμου εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, εφόσον φυσικά συντρέχει σπουδαίος λόγος (π.χ. όταν πρόκειται για ακίνητο του οφειλέτη, το οποίο αποδεδειγμένα αποτελεί την κυρία και μοναδική κατοικία του και η οποία καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες στέγασης, η αξία της οποίας δεν απέχει σημαντικά από τα όρια που τίθενται από τις ισχυουσες διατάξεις για την απαλλαγή ΦΜΑ ως πρώτης κατοικίας). Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι πριν από την έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού, εκτιμάται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ αν πιθανολογείται η κατάταξη του Δημοσίου στον πίνακα διανομής του πλειστηριάσματος του κατασχεθέντος ακινήτου.

Επίσης εκτιμάται και το χρονικό σημείο που κρίνεται πρόσφορο για τη διενέργεια του πλειστηριασμου από το Δημόσιο προκειμένου να εισπραχθεί σημαντικό ποσό της ληξιπρόθεσης οφειλής, αφού η μη τήρηση των προθεσμιών έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμου δεν επιφέρει την ακυρότητα αυτου.

Τμηματική καταβολή

Επισημαίνεται εξάλλου ότι με την υπαγωγή των οφειλών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι αυτών, αναστέλλεται κατά περίπτωση η λήψη των αναγκαστικών μέτρων ή η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμου) και των άλλων μέτρων επί κινητών και ακινήτων, εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη.

Ωστόσο, δεν προβλέπεται αναστολή των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων, ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια ισχύει το ακατάσχετο καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα για κάθε φυσικό πρόσωπο μέχρι το ποσό των 1.250 ευρώ μηνιαίως.

 

Πηγή: εφημερίδα “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”

Alfred - 360°