Μερικοί από εμάς

Καλπουζάνη Κατερίνα

Καλπουζάνη Κατερίνα

Financial Director

Η Κατερίνα Καλπουζάνη είναι Senior Financial Advisor στην εταιρεία Revival. Έχει εργαστεί ως λογίστρια και υπεύθυνη υποκαταστήματος του λογιστικού γραφείου Revival Βορείου Ελλάδος. Αποστολή της είναι να συνεισφέρει με τις εμπειρίες και τις γνώσεις της στη διοίκηση κάθε επιχείρησης ώστε να ωφελούνται λαμβάνοντας τις κατάλληλες κάθε φορά αποφάσεις και να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τους πόρους τους.  

Είναι πτυχιούχος του ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Λογιστικής ενώ παράλληλα έχει βασική εκπαίδευση Ελεγκτικής σε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών.