Κατασκευές

Ο κατασκευαστικός τομέας στην Ελλάδα περνάει μια μακρά περίοδο ύφεσης, αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της σημαντικής πτώσης των επενδύσεων σε υποδομές. Σταδιακά, όμως, αρχίζει να παρατηρείται μια ελπιδοφόρα ανάκαμψη σε διάφορους τομείς, όπως στην οικοδόμηση κατοικίας και τα δίκτυα μεταφορών και ενέργειας.

Στη Revival, διαθέτοντας μια μεγάλη, εξειδικευμένη και έμπειρη ομάδα, τόσο σε θέματα υποδομών, όσο και σε θέματα οικονομικά, φορολογικά και εμπορικά, βοηθάμε τους πελάτες μας να ολοκληρώνουν με επιτυχία όλα τα στάδια ζωής ενός έργου, από τον αρχικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, τη χρηματοδότηση και την κατασκευή του, μέχρι τη λειτουργία, τη συγχώνευση ή την εξαγορά του.

Σχεδιάζοντας ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις για κάθε πελάτη ξεχωριστά -ιδιοκτήτες, εργολάβους, δανειστές και επενδυτές- συμβάλλουμε στην εκπόνηση μελετών και την ολοκλήρωση μεγάλων και απαιτητικών έργων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με βαθιά γνώση της αγοράς, υπευθυνότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.