Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το έτος 2016.

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το έτος 2016.  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4153/2013 (ΦΕΚ 116Α΄) «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με τα συναφή Παραρτήματα Α΄ και Β΄ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής» αναφορικά με την εδαφική επέκταση της Σύμβασης με δηλώσεις που κατατίθενται σε ένα από τους δύο θεματοφύλακες από τα προσχωρήσαντα Κράτη στη Σύμβαση. 

3. Τις Δηλώσεις εδαφικής επέκτασης που κατατέθηκαν στον ΟΟΣΑ (Θεματοφύλακας) από το Ηνωμένο Βασίλειο για Τζέρσεϋ την 17.02.2014 με έναρξη ισχύος από 01.03.2014 και από την Ολλανδία την 29.05.2013 με έναρξη ισχύος την 01.09.2013 για Ολλανδικές Αντίλλες. 

4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α 116/23.9.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω- τών Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Την απόφαση με αριθμό ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016, (ΦΕΚ 3696 Β΄/15-11-2016). «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπάνάτσιου». 

7. Την πράξη,1/20-1-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 18/20-1-2016). 

8. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄178). 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Τα μη συνεργάσιμα κράτη (κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες-χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 65, του ν. 4172/2013), για τοέτος 2016 είναι τα εξής:

α/α

 

 

1.

Ανδόρα

Andorra

2.

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Antigua& Barbuda

3.

Μπαχάμες

theBahamas

4.

Μπαχρέιν

Bahrain

5.

Μπαρμπάντος

Barbados

6.

Μπρουνέι

Brunei

7.

Νήσοι Κουκ

theCookIslands

8.

Ντομίνικα

Dominica

9.

Γρενάδα

Grenada

10.

Γουατεμάλα

Guatemala

11.

Λίβανος

Lebanon

12.

Λιβερία

Liberia

13.

Λιχτενστάιν

Liechtenstein

14.

Μαλαισία

Malaysia

15.

Νήσοι Μάρσαλ

MarshallIslands

16.

Μονακό

Monaco

17.

Ναούρου

Nauru

18.

ΠΓΔΜ

FYROM

19.

Νιούε

Niue

20.

Παναμάς

Panama

21.

Φιλιππίνες

Philippines

22.

Αγία Λουκία

St. Lucia

23.

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

St. KittsandNevis

24.

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

St. Vincent and the Grenadines

25.

Σαμόα

Samoa

26.

Παρθένοι νήσοι των ΗΠΑ

US VirginIslands

27.

Βανουάτου

Vanuatu

28.

Ουρουγουάη

Uruguay

29.

Χόνγκ-Κόνγκ

Hong-Kong

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 

Η Υφυπουργός Οικονομικών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

 

Alfred - 360°