Καθορίστηκε το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015
Καθορίστηκε το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Με την απόφαση 12244/24.9.15 της Προέδρου της Βουλής, καθορίστηκε το περιεχόμενο του εντύπου δήλωσης οικονομικών συμφερόντων και του ειδικού εντύπου δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, που υποβάλλουν τα άτομα της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει.

Alfred - 360°