Κερδισμένοι - χαμένοι από τις νέες τιμές

Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018
Κερδισμένοι - χαμένοι από τις νέες τιμές

«Κερδισμένους» και «χαμένους» έχουν οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών. Θα ισχύ σου ν άμεσα και βάσει αυτών θα υπολογιστεί ο φετινός ΕΝΦΙΑ, στον οποίο επέρχονται τρεις αλλαγές προκειμένου να περιοριστούν οι όποιες επιβαρύνσεις προκύπτουν για 946.671 ιδιοκτήτες. Αυτό προκύπτει από τη σχετική υπουργική απόφαση που υπεγράφη χθες και περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων. Σήμερα θα κατατεθεί προς ψήφιση και η τροπολογία για την προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ, ώστε το συνολικό ποσό βεβαίωσης να παραμείνει σταθερό με βάση και τις δεσμεύσεις του μνημονίου και με στόχο να μπουν στα δημόσια ταμεία 2,65 δισ. ευρώ.

H εναρμόνιση των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές στην αγορά ακινήτων φέρνει μείωση των τιμών ζώνης σε 2.122 ζώνες, αύξηση σε 3.792, ενώ σε 4.302 ζώνες οι τιμές έμειναν σταθερές. Για να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις από τις αυξήσεις στις 3.792 τιμές ζώνης, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία για την προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ με διεύρυνση του πρώτου και του τρίτου κλιμακίου του κύριου φόρου και αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ.

[ακίνητα] Μειωμένος, αμετάβλητος ή με οριακή αύξηση ο φετινός ΕΝΦΙΑ για το 97% των φυσικών προσώπων και το 91 % των επιχειρήσεων

Ποιους επηρεάζει (φυσικά πρόσωπα) η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων

12%- 737.709 ιδιοκτήτες- Αύξηση έως 50 ευρώ

62%- 3.995.181 ιδιοκτήτες- Καμία μεταβολή

2,3%- 160.001 ιδιοκτήτες- Αύξηση 50-200 ευρώ

0,7%- 48.961 ιδιοκτήτες- Αύξηση πάνω από 200 ευρώ

23%- 1.470.962 ιδιοκτήτες- Μείωση

Οι συντελεστές υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ

Βασικός Φόρος Τιμή Ζώνης (€/μ2)         

Βασικός Φόρος (€/μ2)

0-550           

2

551 - 750

2,8

751 -1.050        

2,9

751 -1.050        

2,9

1.501 - 2.000    

4,5

2.001 - 2.500    

6

2.501 - 3.000    

7,6

3.001 - 3.500    

9,2

3.501 - 4.000    

9,5

4.001 - 4.500

11,1

4.501 - 5.000    

11,3

5.001 +

13

 

Συμπληρωματικός φόρος          

Κλιμάκιο (€)

Συντελεστής

0,01 -250.000

0,00%

250.000,01 -300.000

0,15%

300.000,01 -400.000

0,30%

400.000,01 -500.000

0,50%

500.000,01 -600.000

0,60%

600.000,01 -700.000

0,80%

700.000,01 -800.000

0,90%

800.000,01 -900.000

1,00%

900.000,01 -1.000.000

1,05%

1.000.000,01 - 2.000.000

1,10%

Υπερβάλλον

1,15%

 

Συντελεστές ορόφου

 

Συντελεστής

Υπόγειο

0,98

Ισόγειο και 1 ος

1

2ος και 3ος

1,02

4ος και 5ος

1,04

6ος και άνω

1,06

Σε περίπτωση που το ακίνητο περιλαμβάνει περισσότερους από έναν όροφο, ως συντελεστής ορόφου λογίζεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου

Για τις μονοκατοικίες ο συντελεστής ορόφου ανέρχεται στο 1,02 και για τους βοηθητικούς χώρους σε 0,1

 

«Κερδισμένους» και «χαμένους» έχουν οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, θα ισχύσουν άμεσα και βάσει αυτών θα υπολογιστεί ο φετινός ΕΝΦΙΑ, στον οποίο επέρχονται τρεις αλλαγές προκειμένου να περιοριστούν οι όποιες επιβαρύνσεις προκύπτουν για 946.671 ιδιοκτήτες. Αυτό προκύπτει από τη σχετική υπουργική απόφαση που υπεγράφη χθες και περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων, ενώ σήμερα θα κατατεθεί προς ψήφιση και η τροπολογία για την προσαρμογή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ώστε το συνολικό ποσό βεβαίωσης να παραμείνει σταθερό με βάση και τις δεσμεύσεις του μνημονίου και με στόχο να μπουν στα δημόσια ταμεία 2,65 δισ. Ευρώ.

Ειδικότερα, η εναρμόνιση των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές στην αγορά ακινήτων φέρνει αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης σε σύνολο 10.216 ζωνών, ως εξής:

■ σε 2.122 μειώθηκαν.

■ σε 4.302 έμειναν σταθερές και

■ σε 3.792 αυξήθηκαν

Θα πρέπει πάντως να υπογραμμιστεί ότι για να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις από τις εν λόγω αυξήσεις στις 3.792 τιμές ζώνης, με την επικείμενη τροπολογία για την προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ επέρχονται οι κατωτέρω τρεις αλλαγές:

■ διευρύνεται το άνω όριο του πρώτου κλιμακίου του κύριου φόρου από τα 500 στα 550 ευρώ

■ διευρύνεται επίσης το όριο του τρίτου κλιμακίου από τα 1.000 στα 1.050 ευρώ

■ αυξάνεται το αφορολόγητο όριο για το συμπληρωματικό φόρο από τα 200.000 ευρώ στα 250.000 ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά 946.671 ιδιοκτήτες ακινήτων θα είναι «χαμένοι» για φέτος, αφού θα δουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ «φουσκωμένα», καθώς από την προσομοίωση του υπουργείου προκύπτουν τα εξής:

■ 737.709 ιδιοκτήτες (12%) θα κληθούν να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ αυξημένο έως και 50 ευρώ ή 12 ευρώ κατά μέσο όρο

■ 160.001 ιδιοκτήτες (2,3%) θα έχουν επιβάρυνση στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ που θα ξεπερνά τα 50 και θα φτάνει έως και τα 200 ευρώ

■ 48.961 ιδιοκτήτες (0,7%) φέτος θα δουν στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αυξήσεις πάνω από 200 ευρώ

«Κερδισμένοι» για τη φετινή χρονιά, με βάση την ίδια προσομοίωση του υπουργείου, θα είναι 5.466.143 ιδιοκτήτες ακινήτων αφού:

■ 1.470.962 ή το 23% φυσικά πρόσωπα θα λάβουν μειωμένα εκκαθαριστικά του φόρου, ενώ

■ 3.995.181 ή το 62% των ιδιοκτητών δεν θα δει καμία μεταβολή στον ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσει φέτος

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι από τη συνολική εικόνα των αλλαγών που επέρχονται προκύπτει ότι το 97% των φυσικών προσώπων θα έχουν εκκαθαριστικά μειωμένα, αμετάβλητα ή με οριακή αύξηση σε σχέση με πέρυσι

Αντίστοιχη μάλιστα είναι η εικόνα για τα νομικά πρόσωπα, καθώς το 91 % θα δει εκκαθαρισπκά μειωμένα (61%), σταθερά (25%) ή αυξημένα έως 50 ευρώ (5%).

Επισημαίνεται ότι με τη σχετική τροπολογία που θα κατατεθεί στη Βουλή θα ορίζεται ως ημερομηνία της τελευταίας δόσης του ΕΝΦΙΑ το τέλος Ιανουάριου, αντί του Δεκεμβρίου που ίσχυε από την έκδοση του νόμου και ότι η πρώτη δόση θα καταβληθεί τον Σεπτέμβριο.

Από το 2019 στην αγορά Αξιοσημείωτο είναι ότι η υφυπουργός Οικονομικών Κ Παπανάτσιου, μιλώντας χθες στο Ρ/Σ «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ», υπογράμμισε ότι οι αλλαγές των αντικειμενικών αξιών θα επηρεάσουν φέτος μόνο τον ΕΝΦΙΑ και όχι τους υπόλοιπους φόρους και τέλη.

Η αναπροσαρμογή των τιμών θα επηρεάσει την κτηματαγορά από την 1η Ιανουάριου 2019, οπότε και θα υπάρξει καθολική εφαρμογή των αυξήσεων και μειώσεων στις αξίες των ακινήτων.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι νέες αντικειμενικές αξίες θα αλλάξουν το φορολογικό τοπίο από το επόμενο έτος, καθώς θα φέρουν ανατροπές σε 19 φόρους και τέλη που επιβαρύνουν τα ακίνητα και οι οποίοι είναι οι εξής:

1. Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων θα ακολουθήσει τη νέα τιμή ζώνης αφού υπολογίζεται με συντελεστή 3% επί των αντικειμενικών αξιών και επιβαρύνει τους αγοραστές.

2. Ο φόρος χρησικτησίας θα ακολουθήσει και αυτός τις νέες αντικειμενικές, ενώ υπολογίζεται επίσης με 3% επί των αντικειμενικών αξιών.

3. Ο φόρος ανταλλαγής συνένωσης οικοπέδων υπολογίζεται με συντελεστή 1,5% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

4. Ο φόρος διανομής, ο οποίος αφορά συνένωση περιουσίας από έναν συνιδιοκτήτη ακινήτου και επιβάλλεται με συντελεστή 0,75% επί της αντικειμενικής αξίας.

5. Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται σε αγοραπωλησίες ακινήτων πάνω στην αντικειμενικής αξία των ακινήτων.

6. Ο δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης.

7. Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, αποδίδεται στους δήμους και υπολογίζεται με συντελεστή από 0,25%ο-0,35%ο (ανάλογα με τις αποφάσεις του κάθε δήμου) επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.

8. Το τεκμαρτό εισόδημα κατοικίας. Οι νέες τιμές ζώνης θα επηρεάσουν άμεσα το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει με βάση την επιφάνεια των κατοικιών που διαμένει ο φορολογούμενος. Τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για τα διαμερίσματα και τις μονοκατοικίες που χρήσιμο ποιούν οι φορολογούμενοι κλιμακώνονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των συγκεκριμένων ακινήτων. Ειδικότερα, τα τεκμήρια προσαυξάνονται κατά 40% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενική τιμή ζώνης πάνω από 2.800 ευρώ και έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Έτσι, σε όσες περιοχές οι αντικειμενικές αξίες μετά τις μειώσεις «πέσουν» από το όριο των 2.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, θα μειωθούν αντίστοιχα και τα τεκμήρια που διαμορφώνονται από την αξία της ακίνητης περιουσίας, ενώ θα αυξηθούν όπου οι αντικειμενικές θα αυξηθούν.

9. Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από μισθώματα το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου με συντελεστή 3%.

10. Τα τέλη υπέρ του ταμείου νομικών που επιβαρύνουν τα μεταβιβαστικά συμβόλαια και υπολογίζονται ως ποσοστά επί των αντικειμενικών αξιών των μεταβιβαζόμενων ακινήτων.

11. Το τέλος μεταγραφής συμβολαίων.

12. Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτου.

13. Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτου.

14. Ο φόρος δωρεάς ακινήτου.

15. Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.

16. Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτου.

17. Τα πρόστιμα νέων αυθαιρέτων τα οποία συνδέονται επίσης με τις αντικειμενικές αξίες.

18. Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% επί της αντικειμενικής αξίας που επιβάλλεται στα ακίνητα που ανήκουν σε εξωχώριες (Off Shore) εταιρείες.

19. Η εισφορά σε γη και χρήμα κατά την ένταξη στο σχέδιο πόλης.

Σε πέντε δόσεις και φέτος η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, με την πρώτη να καταβάλλεται τον Σεπτέμβριο και την τελευταία τον Ιανουάριο του 2019

Σε πέντε δόσεις, όπως και πέρυσι, θα καταβληθεί ο ΕΝΦΙΑ του 2018, ο οποίος θα υπολογιστεί με τις νέες αντικειμενικές αξίες, ενώ το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για τον κρατικό προϋπολογισμό θα είναι ουδέτερο. Αυτό προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των νέων αντικειμενικών αξιών, ο πλήρης κατάλογος των οποίων υπάρχει αναρτημένος στο www.naftemporiki.gr.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον ΕΝΦΙΑ, η τροπολογία προβλέπει ότι ειδικά για το έτος 2018 λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ζώνης της νέας απόφασης αντικειμενικών αξιών του υπουργού Οικονομικών (12/6/2018) και όχι οι τιμές που ίσχυαν την 1-1-2018.

Προβλέπεται ότι η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουάριου του επόμενου έτους, αντί του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και τις 30.9.2018. Αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιπες δόσεις θα καταβληθούν στους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο του 2019. Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τονίζεται ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν αναμένεται μεταβολή στο συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι αλλαγές στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ (διεύρυνση των τιμών ζώνης των χαμηλότερων φορολογικών ζωνών και αύξηση του αφορολόγητου ποσού του συμπληρωματικού φόρου) γίνονται για να εξισορροπηθεί η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°