Ακινητη Περιουσια

Η Ακίνητη Περιουσία αποτελεί πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και η σωστή διαχείριση της, την βάση για τη βέλτιστη και μακροχρόνια εκμετάλλευση της!

Ο κλάδος της ακίνητης περιουσίας επιχειρήσεων και επενδυτών βρίσκεται σε μια περίοδο αναπροσαρμογής. Αν και οι επενδύσεις δεν φέρνουν τις υψηλές αποδόσεις που πετύχαιναν στο παρελθόν, η αξιοποίηση των ακινήτων από εταιρείες που εξειδικεύονται κυρίως στον χώρο της φιλοξενίας και της επαγγελματικής στέγης, δημιουργεί μια αναζωπύρωση στον κλάδο.  

Η Revival, με σημαντική τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων και ακίνητης περιουσίας, παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες. Με εξειδίκευση στην εύρεση αποδοτικών χρήσεων ακινήτων, συμβουλεύουμε τις επιχειρήσεις σχετικά με την απελευθέρωση σημαντικών και πλήρως αξιοποιήσιμων κεφαλαίων, με στόχο να αποκομίσουν πολλαπλά οφέλη.

Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους τομείς της αγοράς-πώλησης, ενοικίασης, εκτίμησης και αναβάθμισης, συνδυάζοντας αποτελεσματικά την λογιστική-φοροτεχνική παρακολούθηση των ακινήτων των πελατών της. Χαράσσουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας, εκπονούμε μελέτες βιωσιμότητας των ακινήτων, ακολουθούμε συγκεκριμένη μεθοδολογία έρευνας και ανάλυσης της αγοράς ακινήτων, προχωρούμε στην εκτίμηση ακίνητης περιουσίας με διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους και χρησιμοποιούμε τα βέλτιστα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ακινήτων.

Οι εκτιμήσεις μας πληρούν όλες τις προδιαγραφές των Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων (International Valuations Standards – IVS). Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των ακινήτων, προτείνουμε λύσεις με μειωμένο ρίσκο και προοπτικές ανάπτυξης.

Η Revival έχει ολοκληρώσει επιτυχώς πολυσύνθετες εργασίες και έχει δημιουργήσει ένα εκτενές ιστορικό στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων σε ποικίλους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. 

Οι άνθρωποι μας είναι το μυστικό της επιτυχίας μας. Συνδυάζουμε ταλέντο, γνώσεις και δεξιότητες, εξασφαλίζοντας στους πελάτες μας σιγουριά και εμπιστοσύνη.    

Η Revival είναι μέλος: