Εφοδιαστικη Αλυσιδα

Η στρατηγική δόμηση και η σωστή διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας  και των Logistics, αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας για κάθε επιχείρηση!

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα (Supply Chain) αφορά την μεταφορά των προϊόντων και υπηρεσιών από το σημείο παραγωγής στο σημείο παράδοσης, στοχεύοντας στην μείωση του λειτουργικού κόστους και στην αύξηση ικανοποίησης των πελατών. Η 4η βιομηχανική επανάσταση ξεκινά από την ψηφιοποίηση του δικτύου εφοδιασμού των επιχειρήσεων της βιομηχανίας και του εμπορίου και επεκτείνεται δυναμικά στους λοιπούς κλάδους.

Η ψηφιακή εφοδιαστική αλυσίδα προσφέρει σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων της μείωσης απόκρισης, της καλύτερης διαχείρισης αποθεμάτων και των πολυκαναλικών παραδόσεων, ενώ στον δημόσιο τομέα μειώνεται δραστικά η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο, αυξάνοντας τα φορολογικά έσοδα. 

Ο τομέας των Logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι πολύπλοκος και απαιτητικός. Για να καταφέρουν οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και να ανταποκριθούν στη νέα ψηφιακή εποχή, θα πρέπει να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και να γίνουν πιο ευέλικτες και καινοτόμες.   

Η Revival, με μεγάλη εμπειρία στον χώρο των Logistics και με ένα ευρύ πελατολόγιο, σχεδιάζει στρατηγικές κινήσεις που οδηγούν στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, την επέκταση των δικτύων, τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Παράλληλα, βοηθάει τις επιχειρήσεις να γίνονται πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές, και να αυξάνουν την ταμειακή τους ρευστότητα.   

Προσφέρουμε εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και δημιουργούμε ένα ευέλικτο ψηφιακό οικοσύστημα που ενώνει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραγωγή, τη μεταφορά και την αποθήκευση των εμπορευμάτων, μέχρι το σημείο διάθεσής τους στον τελικό καταναλωτή.   

Διαθέτοντας τεχνολογία αιχμής και υψηλή τεχνογνωσία, σχεδιάζουμε ρεαλιστικές στρατηγικές για τις απαιτήσεις του αύριο. Παρέχουμε υπηρεσίες πληροφορικής και ανάπτυξης λογισμικού, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να επενδύουν στα κατάλληλα λειτουργικά μοντέλα και την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών τους διαδικασιών.

Η Revival είναι μέλος: