Ναυτιλiα

Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί, παραδοσιακά, κυρίαρχη δύναμη στην ελληνική οικονομία, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις προκλήσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο!

Η ναυτιλία και οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής οικονομίας και της διεθνούς κοινότητας, λόγω της στρατηγικής θέσης της χώρας μας στον παγκόσμιο χάρτη. Ο κλάδος της ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από την στασιμότητα του στην υλοποίηση και χρήση νέων συστημάτων και τεχνολογιών, όμως ταυτοχρόνως, παρουσιάζει δυναμικές προοπτικές εξέλιξης σε αυτό το πεδίο.

Η Revival δραστηριοποιείται ενεργά στην διάθεση και υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων λογισμικού, προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων και προστασίας δεδομένων, για την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση των ναυτιλιακών εταιρειών εκάστου μεγέθους.

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία στον χώρο της ναυτιλίας, προσφέροντας τις υπηρεσίες μας στις επιχειρήσεις του κλάδου, με στόχο την ομαλή μετάβαση τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι πιστοποιημένοι σύμβουλοι μας εξετάζουν προσεκτικά εκάστη μελέτη περίπτωσης και προτείνουν επιχειρηματικές λύσεις υψηλής ποιότητας με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Δίνουμε εξέχουσα βαρύτητα σε θέματα οργάνωσης, απλούστευσης των διαδικασιών και ασφάλειας, τόσο στα γραφεία μιας ναυτιλιακής εταιρείας, όσο και στα πλοία της (IoT), παρέχοντας προηγμένες και αξιόπιστες λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Οι τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιούμε, παρέχουν την δυνατότητα αξιοποίησης των υπηρεσιών μας εν πλω.

Η Revival είναι μέλος: