Κοριός εφορίας σε όλες τις συναλλαγές.

Τρίτη 23 Αυγούστου 2016

Δημιουργείται Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών και Πληρωμών από όπου οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα γνωρίζουν το εισοδηματικό προφίλ, τον τρόπο διαβίωσή και τις αγορές του κάθε φορολογούμενου.

Σε ταυτοποίηση των φορολογούμενων που χρησιμοποιούν «ηλεκτρονικό πορτοφόλι», κάθε είδους κάρτες και e-banking για τις συναλλαγές τους προχωρά το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να κλείσει τα παράθυρα του νόμου και να εμπλουτίσει το «περιουσιολόγιο» με νέες πληροφορίες και στοιχεία για το οικονομικό προφίλ των πολιτών ενισχύοντας έτσι το οπλοστάσιο των ελεγκτικών αρχών στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Με νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, υποχρεώνονται τα πάσης φύσεως πιστωτικά ιδρύματα καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικών πληρωμών να ταυτοποιήσουν τον χρήστη των συναλλαγών και να ονομαστικοποιήσουν το μέσο των συναλλαγών.

Ενιαία πλατφόρμα.

Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ελληνικές τράπεζες, τα υποκαταστήματα των ξένων στην Ελλάδα και τα ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματοες θα πρέπει να διατηρούν στα αρχεία τους αναλυτική λίστα με το ΑΦΜ του κάθε χρήστη, καθώς και του μέσου και της αξίας της συναλλαγής. Τα στοιχεία αυτά θα περάσουν στην ενιαία πλατφόρμα του «Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Πληρωμών», από όπου με ένα απλό e-mail και σε χρόνο εξπρές οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα αντλούν πληροφορία για το εισοδηματικό και περιουσιακό προφίλ, τον τρόπο διαβίωσης και τις αγορές του κάθε φορολογουμένου. Ετσι, ανά πάσα στιγμή οι ελεγκτικές αρχές θα μπορούν να προχωρούν σε διασταύρωση των στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους από το μητρώο των τραπεζικών πληρωμών με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, για να εντοπίζουν περιπτώσεις απόκρυψης εισοδημάτων, φοροαποφυγής και φοροκλοπής, καθώς και ξεπλύματος μαύρου χρήματος και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Οπως προβλέπει η διάταξη, γίνεται πλέον υποχρεωτική η ταυτοποίηση του πολίτη μέσω ΑΦΜ και η ονομαστικοποίηση του ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, είτε πρόκειται για μεταφορά μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), μέσω κάρτας πληρωμής (χρεωστική, πιστωτική, προπληρωμένη) ή μέσω οποιαδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου όπως “ηλεκτρονικό πορτοφόλι”, ηλεκτρονικό χρήμα, voucher, κουπόνι κ.α.

Μάλιστα, αναφέρεται ρητά ότι η χρήση μη ονομαστικοποιημένων, μη ταυτοποιημένων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών με δικαιούχους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων που θα καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και αφορούν επαγγελματικές ομάδες που δεν ανήκουν στη ζώνη υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή.

Παράλληλα, με άλλη ρύθμιση διευρύνεται η βάση δεδομένων της Εφορίας, καθώς πέραν των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων πληρωμών στο «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» εντάσσονται και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, φορείς αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών (card acquirers), με έδρα το εξωτερικό σε περίπτωση που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εξυπηρετώντας επιχειρήσεις στην ελληνική επικράτεια.

Διασύνδεση.

Σημειώνεται ότι το «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» (Σ.Μ.Τ.Λ και Λ.Π.) αποτελεί τον κόμβο ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων πληρωμών με όλες τις ελεγκτικές αρχές οι οποίες μπορούν με ένα απλό αίτημα και χωρίς τους περιορισμούς του τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου να συγκεντρώνουν πληροφορίες και στοιχεία για τις συναλλαγές και τους λογαριασμούς φυσικού ή νομικού προσώπου. Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, με τον «εμπλουτισμό της δεξαμενής» των πληροφοριών και των στοιχείων για το εισοδηματικό, καταναλωτικό και περιουσιακό προφίλ των φορολογούμενων, θα υπάρχει πλήρης και ακριβέστερη εικόνα για τις δραστηριότητες των πολιτών με φορολογικό ενδιαφέρον, καθώς με βάση το ισχύον καθεστώς τα στοιχεία για την ταυτότητα των χρηστών και την αξία των συναλλαγών που γίνονται με διάφορους τύπους ηλεκτρονικών πληρωμών ήταν ελλιπή, με αποτέλεσμα οι ελεγκτικές αρχές να χάνουν τα ίχνη φορολογουμένων με υψηλές δαπάνες διαβίωσης, αγορές μεγάλης αξίας κινητής και ακίνητης περιουσίας και παχυλούς τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν δικαιολογούνται με βάση το προφίλ που εμφανίζουν στην Εφορία.

Πέραν των παραπάνω, το υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε νέες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, μέσα στο 2016 οι ελεγκτές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε όλες τις πηγέβ πληροφοριών οι οποίες μπορούν να αποκαλύψουν το οικονομικό προφίλ για κάθε φορολογούμενο και επιχείρηση, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα Taxis θα διασυνδεθεί με τα ηλεκτρονικά συστήματα της EXAE, της ΕΡΓΑΝΗ, με το μητρώο του υπουργείου Εσωτερικών για την άντληση στοιχείων ληξιαρχικών μεταβολών, καθώς και με το πληροφοριακό σύστημα της «Εθνικό Κτηματολόγιο & και Χαρτογράφηση ΑΕ», με στόχο να υπάρχουν πλήρη στοιχεία για ιδιοκτησία ακινήτων.

Επίσης, θα υπάρξει διασύνδεση των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών με όλα τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου και γενικότερα στο Διαδίκτυο και επέκταση του υφιστάμενου ηλεκτρονικού συστήματοες αυτόματου ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών και ελέγχου των κινήσεων και σε δανειακές συναλλαγές και σε χρηματιστηριακά προϊόντα.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων για την παρακολούθηση των ισολογισμών μητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων, καθώς και μητρώο επαγγελματικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν ακόμη και οι φορολογούμενοι οι οποίοι χωρίς να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας, δραστηριοποιούνται κυρίως μέσω του Διαδικτύου (Facebook, Instagram).

Alfred - 360°