Κρίσιμη η μείωση των «κόκκινων» δανείων

Τρίτη 16 Μαΐου 2017
Κρίσιμη η μείωση των «κόκκινων» δανείων

Σταθερές διατήρησε τις προοπτικές (outlook) για τις εγχώριες τράπεζες ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s υπογραμμίζοντας ότι το οικονομικό περιβάλλον παραμένει απαιτητικό, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν σοβαρότατη πρόκληση. Αναλυτικότερα, όπως σημειώνει η Moody’s, η προοπτική αυτή αντανακλά τις προσδοκίες του για βελτίωση στην κερδοφορία αλλά και την ποιότητα των χαρτοφυλακίων δανείων των τραπεζών για το διάστημα 2017-2018, οι οποίες εξισορροπούνται από το πολύ υψηλό επίπεδο των προβληματικών δανείων τους. Το γενικότερο λειτουργικό περιβάλλον θα παραμείνει δύσκολο σε πλήρη εξάρτηση από την ικανότητα της κυβέρνησης να αντλεί έγκαιρα χρηματοδότηση από τους εταίρους της σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η ιδιωτική κατανάλωση θα παραμείνει περιορισμένη, όπως και οι επενδύσεις, ενώ η ανεργία θα καταγράφεται υψηλή. Η Moody’s εκτιμά πως ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 1,5% το 2017 και θα ενισχυθεί στο 2% το 2018. Σε ότι αφορά τα «κόκκινα» δάνεια, τονίζει ότι παραμένουν μεγάλη πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες, αλλά εκτιμά ότι θα αρχίσει σταδιακά η αποκλιμάκωσή τους από το επίπεδο του 45% που βρίσκονταν στο τέλος του 2016. Ωστόσο, σημειώνει ότι οι ελληνικές θα αντιμετωπίσουν σημαντική δυσκολία στην επίτευξη του στόχου μείωσης κατά περίπου 40% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έως το τέλος του 2019. Ο οίκος υπογραμμίζει την ισχυρή κεφαλαιακή βάση των ελληνικών τραπεζών, επισημαίνοντας ωστόσο την υψηλή συμμετοχή του αναβαλλόμενου φόρου, που υπονομεύει την ποιότητα των κεφαλαίων.

 

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Alfred - 360°