«Κυνήγι» στοιχείων με το περιουσιολόγιο.

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016

Στοιχεία από όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ΔΕΚΟ, οργανισμών, από ιδιωτικές επιχειρήσεις, από τις δηλώσεις των φορολογούμενων, αλλά ακόμη και από τις υπηρεσίες άλλων χωρών, θα αντλεί το υπουργείο Οικονομικών για να διασταυρώνει την ορθότητα όσων αναγράφουν οι υπόχρεοι στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο και να εντοπίζει εστίες φοροδιαφυγής και «μαύρου» χρήματος.

Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτεται στον τόμο των 130 σελίδων που παρέδωσε ο τέως αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρυφωνας Αλεξιάδης στη νέα υφυπουργό Κατερίνα Παπανάτσιου, η σχετική διάταξη είναι έτοιμη και αναμένει το «πράσινο φως» των δανειστών προκειμένου να προωθεί στη Βουλή και να τεθεί σε εφαρμογή από το 2017.

Με το περιουσιολόγιο, με βάση το σχέδιο του υπουργείου που εκπονήθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, θα κληθούν όλοι οι φορολογούμενοι, κάτοικοι εσωτερικού ή εξωτερικού, να δηλώσουν όλη την περιουσία τους και συγκεκριμένα ακίνητα, οχήματα, αεροσκάφη, σκάφη, μετοχές, εταιρικές μερίδες, συμμετοχές σε επιχειρήσεις (οποιασδήποτε μορφής), τραπεζικοί λογαριασμοί, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, επενδυτικά προϊόντα, μίσθωση θυρίδων, δρόμωνες ίπποι, κινητά μεγάλης αξίας κλπ.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι το περιουσιολόγιο να συμβάλει αφενός στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της απόκρυψης κεφαλαίων, αφετέρου στην ορθότερη άσκηση της φορολογικής πολιτικής, με δικαιότερη κατανομή των βαρών, αφού δεν θα αποτελέσει ένα αυτοτελές μέσο επιβολής νέων φορολογιών.

Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι ακόμη υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των στελεχών του υπουργείου Οικονομικών εάν στο περιουσιολόγιο θα πρέπει οι φορολογούμενοι να δηλώσουν όλα ανεξαιρέτως τα κινητά μεγάλης αξίας, καθώς και μετρητά πάνω από κάποιο όριο.

Το επικρατέστερο σενάριο πάντως προβλέπει ότι οι υπόχρεοι θα κληθούν να δηλώσουν τα κινητά μεγάλης αξίας που έχουν αποτιμηθεί σε χρήμα και η αξία τους αποδεικνυεται, κυρίως από συμβόλαια αγοραπωλησίας που έχουν υπογράφει γι’ αυτά ή από τις εκτιμήσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες οι κάτοχοι τα έχουν ασφαλίσει, δηλαδή θα μείνουν εκτός περιουσιολογίου τα κινητά μεγάλης αξίας που δεν έχουν αποτιμηθεί, καθώς και το περιεχόμενο των θυρίδων.

Και αυτό διότι εκφράζονται φόβοι ότι δεν θα είναι λίγοι όσοι προχωρήσουν στη δήλωση ψευδών στοιχείων, προκειμένου σε επόμενη φάση να τα επικαλεστούν για να καλυψουν τεκμήρια διαβίωσης, ή δαπάνες απόκτησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, νομιμοποιώντας με τον τρόπο αυτό «παράνομο» χρήμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύνταξη του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», θα γίνει σε τρία βήματα:

  1. Στο πρώτο βήμα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που θα λειτουργεί από τις αρχές του 2017 στη θέση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, θα συγκεντρώσει από το Taxis όλα τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα για την περιουσία όλων των φορολογουμένων. Στη συνέχεια θα αναρτήσει τα εν λόγω στοιχεία στον λογαριασμό που έχει κάθε υπόχρεος στο σύστημα Taxis.

  2. Σε δεύτερη φάση, θα τεθεί σε εφαρμογή στο Taxis μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή προκειμένου οι φορολογούμενοι να επικαιροποιήσουν, ή συμπληρώσουν, ή διαγράφουν, τα δεδομένα με τα στοιχεία της περιουσίας τους.

  3. Στο τρίτο στάδιο και μόλις ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των στοιχείων, το περιουσιολόγιο θα «κλειδώσει», με αποτέλεσμα οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο δεν έχει δηλωθεί και εντοπιστεί από τις ελεγκτικές αρχές θα δεσμεύεται και ο υπόχρεος θα καλείται για εξηγήσεις, ενώ θα βρίσκεται αντιμέτωπος και με αυστηρά πρόστιμα.

 

Πηγή: εφημερίδα “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”

Alfred - 360°