Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.-Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α. προδημοσιεύει εκ νέου την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 CLLDLEADER Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές και οι μελετητές τους, να προβούν στην προετοιμασία των προτάσεών τους-φακέλων υποψηφιότητας που θα υποβάλλουν για ένταξη στο εν λόγω τοπικό πρόγραμμα της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα γίνει το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, θα έχει ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων-αιτήσεων στήριξης, την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 και ώρα 13:00 και καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων, την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ομάδα Τοπικής Δράσης της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε. στα τηλέφωνα: 2265079281 & 2265350696 κατά τις εργάσιμες ώρες.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.