Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΕΘ), που έχει επιλεγεί ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD-2/LEADER για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης, καλεί τους ενδιαφερόμενους/υποψήφιους δικαιούχους να υποβάλουν τις προτάσεις τους (αιτήσεις στήριξης) για τη χρηματοδότηση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα. .

Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και των υποδράσεων της παρούσας προκήρυξης περιλαμβάνει το Δήμο Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε 2.745.000,00€ με την παρούσα πρόσκληση.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 27-03-2019 και ώρα 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 25-06-2019 και ώρα 15:00

Για την περίληψη της πρόσκλησης πατήστε εδώ.