Λογισμικό

Η Revival Consulting Services SA είναι επίσημος συνεργάτης και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος SoftOne και Unisoft, αποτελώντας παράλληλα πιστοποιημένο κέντρο υποστήριξης. Έχοντας 20ετή εμπειρία στο χώρο της Μηχανογράφησης, αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευση των χρηστών και την υποστήριξη της εταιρείας σας, για το σύνολο των εφαρμογών της SoftOne. Ο προσωπικός σας Σύμβουλος Μηχανογράφησης επιλύει άμεσα τα θέματα που ενδέχεται να προκύψουν, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της επιχείρησής σας. 

Εγκαταστάσεις Λογισμικού
Ενεργές Συμβάσεις
Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι

Σχετικές Ειδήσεις

Alfred - 360°