Λογισμικό

Με το σύστημα ERP της Revival επιτυγχάνεται η κατάλληλη οργάνωση και η αξιοποίηση δεδομένων και πόρων, με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων, της παραγωγικότητας και της ασφάλειας των επιχειρησιακών δεδομένων.

Δημιουργώντας μια ενιαία βάση δεδομένων για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, το σύστημα ERP της Revival σας προσφέρει τη δυνατότητα να επεξεργάζεσθε και να αξιοποιείτε όλα τα δεδομένα της επιχείρησής σας σε πραγματικό χρόνο, από τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων και τις οικονομικές υπηρεσίες, μέχρι την εφοδιαστική αλυσίδα και τις σχέσεις με τους Συνεργάτες.

Με βαθιά γνώση των λειτουργικών διαδικασιών και πλούσια εμπειρία στην ολοκλήρωση συστημάτων λογισμικού, η Revival επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Με σύμμαχο τις συνέργειες, τη στρατηγική και την καινοτομία, καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών των πελατών της με ποιοτικές λύσεις λογισμικού, ταχύτητα εξυπηρέτησης και εξατομίκευση των υπηρεσιών της.

Εγκαταστάσεις Λογισμικού
Ενεργές Συμβάσεις
Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι

Σχετικές Ειδήσεις