Λογισμικό

Η Revival Consulting Services SA είναι επίσημος συνεργάτης και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος SoftOne και Unisoft, αποτελώντας παράλληλα πιστοποιημένο κέντρο υποστήριξης. Έχοντας 20ετή εμπειρία στο χώρο της Μηχανογράφησης αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευση των χρηστών και την υποστήριξη της εταιρείας σας για το σύνολο των εφαρμογών της SoftOne. Ο προσωπικός σας Σύμβουλος Μηχανογράφησης επιλύει άμεσα τα θέματα που ενδέχεται να προκύψουν, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της επιχείρησής σας. 


•    Soft1 open enterprise edition ERP
•    Soft1 open enterprise edition CRM
•    Soft1 open enterprise edition Payroll
•    S360 mobile applications
•    ECOS E- Invoicing
•    Atlantis Entry
•    Atlantis ERP
•    Atlantis Payroll
•    Capital BOS ERP.
•    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP

 

Εγκαταστάσεις Λογισμικού
Ενεργές Συμβάσεις
Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι

Σχετικές Ειδήσεις