Λογιστικές Υπηρεσίες

Συνδυάζουμε τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες λογιστηρίου με την αξιοπιστία ενός εξειδικευμένου οικονομικού συμβούλου.

Διαθέτοντας στρατηγική σκέψη, πολυετή εμπειρία, άριστη οργάνωση και γρήγορα αντανακλαστικά, είμαστε σε θέση να σας ενημερώνουμε για όλα όσα σας αφορούν, όπως προθεσμίες, αλλαγές σε φορολογία, νομοθεσίες και διατάξεις, προσφέροντάς σας, παράλληλα, εμπεριστατωμένες οικονομικές αναλύσεις που οδηγούν σε σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Με τη χρήση των εξειδικευμένων και πλέον σύγχρονων εργαλείων που σχεδιάζει το τμήμα πληροφορικής και τεχνολογίας της Revival, προσφέρουμε τη δυνατότητα on line οικονομικής εικόνας της επιχείρησής σας, ανά πάσα στιγμή, όπου και εάν βρίσκεστε, καθώς και προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση σε χρονικό όριο και τις πληροφορίες που εσείς θα ορίζετε. Με τα εξειδικευμένα Μηχανογραφικά Πακέτα Λογιστικής, σας παρέχεται η δυνατότητα να ενημερώνεστε άμεσα για οποιοδήποτε λογιστικό θέμα προκύψει, να αντλείτε τις πληροφορίες που χρειάζεσθε και να εξαγάγετε χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία της επιχείρησής σας.

Χρησιμοποιώντας νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές, διευκολύνουμε τις λειτουργικές διαδικασίες των λογιστηρίων και στηρίζουμε την οργανωτική τους δομή. Ο ιδανικός συνδυασμός της τεχνολογίας με την κρίση, τη διορατικότητα και τη σοφία που χρειάζεται να χαρακτηρίζει τους λογιστές λειτουργεί ως βασικός μοχλός για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Εποπτεία Λογιστηρίου
 • Λογιστική Υποστήριξη
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή λογιστικών συστημάτων (Γενική – Αναλυτική Λογιστική)
 • Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
 • Προετοιμασία ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την εφαρμογή Δ.Λ.Π.
 • Εποπτεία εφαρμογής Διεθνών Λογιστικών Πρότυπων (Δ.Λ.Π.)
 • Σύνταξη προϋπολογισμών -Budget
 • Κατάρτιση ενοποιημένων ισολογισμών
 • Σύνταξη της Κατάστασης Ταμειακών ροών - Cashflow
 • Σχεδιασμός συστημάτων Διοικητικής Λογιστικής
 • Σχεδιασμός και Σύνταξη Οικονομικών Εκθέσεων (Reporting)
 • Σχεδιασμός και παραγωγή εξειδικευμένων αναφορών με real time αποτελέσματα
 • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις, Διακοπές και Εκκαθαρίσεις Εταιριών
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξειδικευμένα λογιστικά θέματα
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο
Χρόνια Εμπειρίας
Αναφορές BI
Σύμβουλοι

Σχετικές Ειδήσεις