Λουκέτα και πρόστιμα για τη μη έκδοση αποδείξεων.

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

Πρόστιμα από 1.000 έως και 5.000 ευρώ θα επιβάλλονται σε όσες επιχειρήσεις δεν μπορεί να μπει λουκέτο, όπως ξενοδοχεία, γηροκομεία, φροντιστήρια, ιατρεία κ.ά., σύμφωνα με το νέο καθεστώς αναστολής των επαγγελματικών εγκαταστάσεων που αναμένεται να θέσει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αμέσως μετά το Πάσχα. Το νέο σύστημα που θα εφαρμοστεί, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», μεταξύ άλλων, θα προβλέπει τα εξής:

 • Στην περίπτωση που κατά τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση περισσοτέρων των 10 παραστατικών πώλησης ή εφόσον διαπιστώνεται ότι η αξία των παραστατικών πώλησης τα οποία δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ, ανεξαρτήτως του πλήθους τους, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.
  Εάν εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους διαπιστωθεί εκ νέου από μερικό επιτόπιο έλεγχο στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου ότι δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς τουλάχιστον 3 παραστατικά πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας, τότε η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης αναστέλλεται αμελλητί για 4 μέρες. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από επιτόπιο έλεγχο στον ίδιο επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία εντός δυο φορολογικών ετών από τους προηγούμενους ελέγχους η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για 10 μέρες.
 • Στην περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτών αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης, στην οποία αφορά ο έλεγχος, μέχρι και 1 μήνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής πρέπει να εκδίδεται από τους ελεγκτές σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και με κλήση του ελεγχόμενου επιχειρηματία για ακρόαση εντός 5 ημερών.
 • Εκτός από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής από τον υπόχρεο, επιβάλλεται, κάθε φορά, επιπλέον αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου για 10 ημέρες.
 • Σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που θα προσδιορίζονται με αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ μπορεί, αντί της αναστολής λειτουργίας, να επιβάλλεται κατά περίπτωση ειδική χρηματική κύρωση ως εξής:
  α) από 1.000 έως 2.500 ευρώ, εφόσον κατά τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση περισσοτέρων των 10 παραστατικών πώλησης ή εφόσον διαπιστώνεται ότι η αξία των παραστατικών πώλησης τα οποία δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ, ανεξαρτήτως του πλήθους τους,
  β) από 2.501 έως 5.000 ευρώ, εφόσον εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους διαπιστωθεί εκ νέου από μερικό επιτόπιο έλεγχο στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου ότι δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς τουλάχιστον τρία παραστατικά πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας,
  γ) 5.000 ευρώ, σε κάθε επόμενη διαπίστωση από έλεγχο στον ίδιο επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία εντός δυο φορολογικών ετών από τους προηγούμενους ελέγχους.
  Οι χρηματικές κυρώσεις αντί της αναστολής λειτουργίας θα επιβάλλονται σε κατηγορίες επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στις οποίες η εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας καθίσταται δυσχερής λόγω της φύσεως της δραστηριότητάς τους.

 

Πηγή: εφημερίδα «Ναυτεμπορική»

Alfred - 360°