Η Revival σάς παρέχει συγκεκριμένες Χρηματοοικονομικές Λύσεις προκειμένου να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα και την λειτουργικότητα της επιχείρησής σας, προς όφελος της εταιρείας σας αλλά και των πελατών σας. Στόχος των υπηρεσιών είναι να παρέχουν οργάνωση, εύκολη διαχείριση, σωστό έλεγχο και πλήρη εικόνα των κινήσεων ανά πάσα στιγμή.

Η υπηρεσία Loyalty Cards σας παρέχει:

  • Άντληση δεδομένων και ενημέρωση των χρηματοοικονομικού συστήματος ERP.
  • Τήρηση οικονομικών στοιχείων ανά δραστηριότητα.
  • Διαχείριση οικονομικών δεδομένων προμηθευτών – συνεργατών.