Η διαχείριση της μισθοδοσίας και των στοιχείων εργαζομένων αποτελεί μια κρίσιμη διαδικασία που συχνά αποδεικνύεται ιδιαίτερα επίπονη και χρονοβόρα.

Μία ολοκληρωμένη εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει πλήρη αυτοματοποίηση και ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών ενός οργανισμού με ακρίβεια στους υπολογισμούς, απόλυτη ευθυγράμμιση με την εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία καθώς και να παρέχει ευελιξία προσαρμογής σε μεταβολές του νομικού πλαισίου της αγοράς εργασίας και των επιχειρηματικών κανόνων λειτουργίας.

Η Revival είναι σε θέση να προσφέρει τα πιο σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους ,όπου ενσωματώνονται πλήθος δυνατοτήτων και λειτουργικών προδιαγραφών που εξασφαλίζουν:

 • Ευελιξία
  Διαχείριση ασφαλιστικών ταμείων, ειδικών επιδομάτων, συλλογικών συμβάσεων, φύλλων υπολογισμού με χρήση συναρτήσεων.
   
 • Διατήρηση ιστορικότητας
  Πλήρης διατήρηση ιστορικότητας των δεδομένων σε όλο το φάσμα της μισθοδοσίας που εξασφαλίζεται με τη δυνατότητα καθορισμού του διαστήματος ισχύος των νέων ή των τροποποιημένων δεδομένων.
   
 • Ολοκληρωμένη πληροφόρηση
  Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των φιλικών και ευέλικτων διαδικασιών και μέσω αυτοματισμών, συνδυάζονται και προσφέρονται ως επιχειρησιακή πληροφόρηση, τόσο μέσω έτοιμων προβολών και εκτυπώσεων όσο και μέσω των πανίσχυρων εργαλείων δημιουργίας αναφορών και προβολών.
   
 • Αυτοματοποίηση
  Να εκτελούνται ταχύτατα και αυτοματοποιημένα όλες οι εργασίες που σχετίζονται με τον υπολογισμό και την έκδοση της μισθοδοσίας. Δίδεται επίσης η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης / ανανέωσης, όλων των στοιχείων (ταμεία, συλλογικές συμβάσεις κλπ) που επηρεάζουν τον υπολογισμό της μισθοδοσίας.