Με ένα κλικ η ίδρυση κεφαλαιουχικών εταιρειών

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018
Με ένα κλικ η ίδρυση κεφαλαιουχικών εταιρειών

Ηλεκτρονικά θα ιδρύονται από τα μέσα Φεβρουάριου οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ), καθώς το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο απλοποίησης των διαδικασιών, έχει προχωρήσει στη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα διεκπεραιώνονται όλες οι διαδικασίες.

Αυτό γνωστοποίησε χθες ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ) Δημήτρης Αυλωνίτης, σημειώνοντας ότι μέσω της πλατφόρμας αυτής θα αποδίδεται στην επιχείρηση και ΑΦΜ, αφού η πλατφόρμα θα είναι διασυνδεδεμένη και με το taxis. Τη διαχείριση της πλατφόρμας θα έχει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων η οποία χειρίζεται και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) υπό την εποπτεία της ΓΤΈΠΚ. Σύμφωνα με τον γ.γ., εντός των επόμενων ημερών θα δημοσιευθεί και η σχετική υπουργική απόφαση.

Όπως ανέφερε ο κ. Αυλωνίτης, στόχος είναι το μοντέλο ηλεκτρονικής σύστασης να επεκταθεί και για τις υπόλοιπες εταιρικές μορφές, ενώ προγραμματισμένες είναι και οι αλλαγές στο εταιρικό δίκαιο. Συγκεκριμένα, εντός του Φεβρουάριου θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό θεσμικού πλαισίου για τις ΕΠΕ, θα ακολουθήσει η τροποποίηση του ν.2190/1920 που αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες, ενώ σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών θα υπάρξουν και βελτιώσεις στο πλαίσιο μετασχηματισμού και συγχωνεύσεων των εταιρειών

Ο κ. Αυλωνίτης, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της ΓΓΕΠΚ, τόνισε ότι ζήτημα προτεραιότητας είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο με χρηματοδοτικά κίνητρα μέσω του ΕΣΠΑ όσο και με λοιπές παρεμβάσεις, όπως π.χ. τη διεύρυνση συμμετοχής του σης δημόσιες συμβάσεις.

Επ’ αυτού σημείωσε ότι η ΓΓΕΠΚ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο GRASPINNO, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία και στην υποστήριξη δικτύων μμε προς την κατεύθυνση της καινοτομίας και της πράσινης ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου.

Το έργο αυτό προσφέρει στους φορείς του Δημοσίου ενημέρωση και τεχνική κατάρτιση για τη διενέργεια «πράσινων» δημοσίων συμβάσεων για την ανακαίνιση των δημοσίων κτηρίων προς ηιν κατεύθυνση της μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Επίσης προσφέρει στις μμε την ευκαιρία να εισέλθουν στην αγορά της «πράσινης» ενέργειας και να καταχωρίσουν τα προϊόντα τους σε ευρέως χρησιμοποιούμενες βάσεις δεδομένων, επεκτείνοντας την πελατειακή τους βάση και ενισχύοντας τη συμμετοχή τους σε προσκλήσεις ενδιαφέροντος που δημοσιεύονται από φορείς του Δημοσίου τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Μεσογείου

Πέραν των παραπάνω, παρεμβάσεις προγραμματίζονται για τη βελτίωση του ηλεκτρονικού επιχειρείν, τη διεύρυνση των clusters, αλλά και τη σύσταση παρατηρητηρίου επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται να επεκταθεί η υπηρεσία μίας στάσης σε όλο τον κύκλο ζωής μίας επιχείρησης, όχι μόνο στη σύστασή της, και να γίνει παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας με την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας για την παρακολούθηση της επιχειρηματικότητας και για την ποσοτική ανάλυση των ρυθμίσεων, ώστε να υπάρχουν στοιχεία για το οικονομικό κόστος οποιοσδήποτε απόφασης λαμβάνεται και αφορά το επιχειρείν.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°