Με κλίμακα μισθωτών η φορολόγηση όσων ήταν άνεργοι το 2015.

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016

Οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν με τις φορολογικές δηλώσεις ανέργων παρείχε στις εφορίες ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Γ. Πιτσιλής. Τα προβλήματα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι παρότι ορισμένοι φορολογούμενοι ήταν άνεργοι το 2015, φορολογήθηκαν για το τεκμαρτό τους εισόδημα με την κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών και όχι με βάση την κλίμακα των μισθωτών και το αφορολόγητο, καθώς δεν εμφανίζονταν στα αρχεία της ΓΓΔΕ ως άνεργοι.

Ετσι, για να αντιμετωπιστεί αυτό το λάθος που έχει προκύψει εξαιτίας της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων, θα πρέπει οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι να προσέλθουν στην εφορία τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον η δήλωσή τους έχει ήδη εκκαθαριστεί. Στην περίπτωση που οι δηλώσει τους δεν έχουν ακόμα υποβληθεί θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά με επιφύλαξη και να εκκαθαριστούν στις εφορίες.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του κ. Πιτσιλή, για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η πληροφορία της ιδιότητας του ανέργου έχει ληφθεί από τα ηλεκτρονικά αρχεία που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση από τον ΟΑΕΔ, το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, για τον σκοπό της εξαίρεσης των ανέργων από την ειδική εισφορά αλληλεγγύη. Ωστόσο, είναι πιθανό ορισμένοι άνεργοι να μη περιλαμβάνονται στα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά αρχεία.

Στην περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί η δήλωση και έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ο φορολογούμενος θα υποβάλει αίτηση για νέα εκκαθάριση της δήλωσής του στην εφορία, προσκομίζοντας τη βεβαίωση της ανεργίας. Να σημειωθεί ότι η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, που τυχόν προκύπτει για φορολογουμένους που ήταν άνεργοι κατά το εκάστοτε εξεταζόμενο φορολογικό έτος, φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα των μισθωτών, ανεξαρτήτου της διάρκειας εντός του έτους της ανεργίας τους, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν στη φορολογική διοίκηση βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, που να αποδεικνύει ότι ήταν άνεργοι κατά το έτος για το οποίο φορολογούνται.

Alfred - 360°