Με προσαύξηση 75% η αμοιβή για εργασία την 25η Μαρτίου.

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

Προσαυξημένες υποχρεούνται να καταβάλουν οι επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν Κυριακές και αργίες τις αμοιβές των εργαζομένων που θα απασχολήσουν την 25η Μαρτίου. Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων της ΓΣΕΕ, αν οι εργαζόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες απασχοληθούν.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό, αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως λειτουργήσουν ιην 25η Μαρτίου, δικαιούνται το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού και επιπλέον προσαύξησα 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν. Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξησα 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν. Η ΓΣΕΕ επισημαίνει, τέλος, ότι δεν είναι νόμιμης ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με ημέρο υποχρεωτικής αργίας.

 

Πηγή: εφημερίδα “ΗΜΕΡΗΣΙΑ”

Alfred - 360°