Με τεκμήρια ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών.

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

Με τον νόμο Κατρούγκαλου που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο επινόησε νέο τρόπο για να καλύψει τα ελλείμματα του Ασφαλιστικού, τα οποία προκαλούνται λόγω της υψηλής ανεργίας, αλλά και της εισφοροδιαφυγής. Τα ασφαλιστικά ταμεία εναρμονίζονται με την Εφορία όχι μόνο ως προς τον εισπρακτικό μηχανισμό τους, αλλά και ως προς τις πρακτικές με τις οποίες το Κράτος υπολογίζει τις απαιτήσεις του σε φόρους. Με το νέο σύστημα οι εργοδότες θα αναγκάζονται να πληρώνουν εισφορές όχι μόνο για τους εργαζομένους που έχουν προσλάβει, αλλά και για όσους το Κράτος θα ήθελε να απασχολούν! Και όλα αυτά την ώρα που επιχειρήσεις ήδη κλείνουν, απολύουν υπαλλήλους και φορτώνονται διαρκώς με νέα ληξιπρόθεσμα χρέη (πάνω πάνω από 110 δισ. σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία τον Σεπτέμβριο).

Εκτός ρύθμισης και μετά... κατασχέσεις

Επιπλέον, όπως επισημαίνει ο φοροτεχνικός Παναγιώτης Παντελής (www.pantelisco.com), με τον νόμο 4387 του Ιουνίου 2016 «οι ασφαλιστικές εισφορές μετατρέπονται σε φορολογική υποχρέωση». Αυτό θα έχει ως συνέπεια, όπως όλα δείχνουν, να χάνουν ξαφνικά τις ρυθμίσεις χρεών που τηρούν και να υφίστανται κατασχέσεις ή να κλείνουν τις επιχειρήσεις τους, ενώ θα μένουν στον δρόμο οι υπάλληλοι ακόμα και εξαιτίας των επιπλέον εισφορών για «φανταστικούς» εργαζόμενους! Πράγματι, αν ανατρέξει «κάποιος στο άρθρο 45του Ν.4387/2016 θα διαπιστώσει ότι:

1. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζεται κοινό μητρώο των υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος, στο οποίο ενσωματώνονται και εναρμονίζονται οι διαδικασίες εγγραφής, δήλωσης, πληρωμής και βεβαίωσης καταβολής του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών. Το εν λόγω μητρώο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

2. Με την ίδια απόφαση, η οποία πρέπει να εκδοθεί εντός του 2016, καθορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας του κοινού μητρώου, οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων, οι προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Οτι οι κατασχέσεις θα αυξηθούν, ενώ ουσιαστικά η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα γίνονται πλέον μία.

Πλήρωνε... και μετά ερεύνα

Το «έργο» ολοκληρώνεται με το επόμενο άρθρο του ίδιου νόμου (αρθ.46 Ν.4387),το οποίο θεσπίζει νέα τεκμήρια καταβολής εισφορών και δίνει παραδείγματα για το πως θα εφαρμοστούν. Όπως ισχύει, και τα τεκμήρια εισοδήματος θα είναι μαχητά. Και αυτό γιατί, θεωρητικά τουλάχιστον, ο επιχειρηματίας θα έχει χρονικό περιθώριο μόνο λίγων εβδομάδων για να διατυπώσει αντιρρήσεις.

Ο νόμος δεν περιγράφει πουθενά όμως τους τρόπους απόδειξης που θα έχει στη διάθεσή του όποιος θέλει να αμφισβητήσει την «ταρίφα» που επιβάλλει το κράτος. Άρα οι κρατικές υπηρεσίες θα μπορούν να κωφεύουν και να ζητάνε ό,τι προβλέπει ο νόμος χωρίς να δέχονται τις ξηγήσεις του εργοδότη. Άλλωστε (όπως φαίνεται και από τα έγγραφα που δημοσιεύει το «business stories») ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι ενστάσεις εργοδοτών γίνονται δεκτές από τις επιτροπές των Ταμείων, οι διοικήσεις βάζουν μετά δικηγόρους τους να τις προσβάλλουν στα δικαστήρια προκειμένου να μη συμμορφωθούν και να αποφύγουν να τις εφαρμόσουν!

Τι αναφέρει το περίφημο άρθρο 46;

1.α. Με Προεδρικό Διάταγμα, κατόπιν πρότασης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να θεσπίζεται αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ημερομισθίων και ποσού εισφορών για κατηγορίες ή κλάδοι επιχειρήσεων κατά μήνα λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες.

Η προσδιοριζόμενη κατά το σύστημα αυτό δαπάνη αποτελεί το ελάχιστο οφειλόμενο ποσό για ασφαλιστικές εισφορές κατά μαχητό τεκμήριο.

β. Με τις αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται το αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων, η διαδικασία είσπραξης των επιπλέον των δηλωθέντων ποσών εισφορών και κάθε αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος ειδικότερο ζήτημα.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία το παραπάνω ελάχιστο τεκμαρτό ποσό είναι μεγαλύτερο από τα δηλωθέντα από τον εργοδότη ημερομίσθια, αυτός δύναται να αμφισβητήσει τον υπολογισμό υποβάλλοντας εντός διμήνου από την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης του αντίστοιχου διαστήματος τους ισχυρισμούς του και κάθε αναγκαίο αποδεικτικό στοιχείο (....)

3. Το αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού ρυθμίζεται με βάση πρόσφορα κριτήρια υπολογισμού της ελάχιστης εργατικής απασχόλησης, όπως είναι ενδεικτικά το είδος της επιχείρησης, το μέγεθος της εγκατάστασης, το ωράριο λειτουργίας, η τυχόν εποχιακή φύση της λειτουργίας της επιχείρησης, ο κύκλος εργασιών, οι αναγκαίες για την εκτέλεση των εργασιών ειδικότητες, η γεωγραφική θέση της επιχείρησης, η τυχόν εισφορά προσωπικής απασχόλησης από τον εργοδότη ή τους εταίρους εργοδοτικής επιχείρησης (ΦΕΚ ‘Α85/12-05-2016).

Τι θα συμβεί στην πράξη;

Ο κ. Παντελής το περιγράφει ως εξής: «Έστω λογιστικό γραφείο με 40 πελάτες που απασχολεί δύο εργαζόμενους. Με βάση κριτήρια όπως το μέγεθος της εγκατάστασης, ο κύκλος εργασιών, η γεωγραφική θέση, το ωράριο κλπ. καθορίζεται ότι το συγκεκριμένο λογιστικό γραφείο θα πρέπει να απασχολεί κατ' ελάχιστον 4 εργαζόμενους. Η ασφαλιστική δαπάνη για τη συγκεκριμένη επιχείρηση θα είναι για 4 εργαζόμενους, αυτή θα βεβαιώνεται και αυτή θα οφείλεται. Πότε θα γίνεται η βεβαίωση; Άμεσα και ηλεκτρονικά. Πού θα αντικρούσει τις επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές που του επιβλήθηκαν ο εργοδότης; Ο νόμος δεν το προσδιορίζει, αλλά μέχρι σήμερα έχουμε τις επιτροπές των ασφαλιστικών ταμείων. Τι γίνεται στην περίπτωση όπου ο εργοδότης δικαιώνεται; Κατά κόρον η διοίκηση του ασφαλιστικού ταμείου προσφεύγει για να ακυρώσει την απόφαση της επιτροπής του. Το αποτέλεσμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι προφανές. Η επιχείρηση οδηγείται σε βέβαιο θάνατο».

 

Πηγή: εφημερίδα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»

Alfred - 360°