Μέσω διαδικτύου ρύθμιση οφειλών μη ληξιπρόθεσμων σε 12 ή 24 δόσεις

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018
Μέσω διαδικτύου ρύθμιση οφειλών μη ληξιπρόθεσμων σε 12 ή 24 δόσεις

Μέσω διαδικτύου έχουν τη δυνατότητα πλέον οι φορολογούμενοι να ρυθμίσουν, σε 12 ή υπό προϋποθέσεις και 24 δόσεις, οφειλές τους προς την εφορία που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, καθώς τέθηκε σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πάγια ρύθμιση. Η σχετική εφαρμογή αναρτήθηκε από χθες στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ανοίγοντας έτσι την «πόρτα» στους υπόχρεους για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στο TAXISnet.

Ειδικότερα οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή να μεταβούν στη σχετική εφαρμογή μέσω του συνδέσμου: https://wwwl.gsis.gr/ taxisnet/arr, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς τους στο TAXISnet και να επιλέξουν ποιες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές τους επιθυμούν να ρυθμίσουν σε 12 δόσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με δεδομένο ότι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεών έχει προ πολλού σπάσει το «φράγμα» των 100 δισ. ευρώ, ενώ μόνο για το 2017 τα νέα ληξιπρόθεσμα ξεπερνούν τα 12,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι κατασχέσεις να πέφτουν βροχή, καθώς μπορεί να φτάσουν και σε 1.000 την ημέρα, η νέα ηλεκτρονική ρύθμιση που προσφέρει στους υπόχρεους τη δυνατότητα να ρυθμίσουν άμεσα τυχόν μη ληξιπρόθεσμες οφειλές τους αναμένεται να διευκολύνει μεγάλο αριθμό φορολογουμένων.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ΑΑΔΕ, λόγω της ενεργοποίησης της εν λόγω πλατφόρμας, δημοσιοποίησε αναλυτικό οδηγό, με ερωτήσεις και απαντήσεις, για διευκόλυνση των υπόχρεων, στον οποίο, μεταξύ άλλων, επισημαίνονται τα εξής:

1 Με ποια σειρά να κάνω ης αιτήσεις ρύθμισης Ρ2 που αφορούν διαφορετικό αριθμό δόσεων;

Στη Ρ2 υπάρχει η λίστα «Επιλογή Ρύθμισης» α) Έως 24 δόσεις και β) Έως 12 δόσεις. Επιλέγοντας πρόγραμμα ρύθμισης έως 24 δόσεις μπορείτε να ρυθμίσετε οφειλές που προέρχονται μόνο από έκτακτη αιτία. Υποβάλλετε την αίτηση στο TAXISnet και πληρώνετε την πρώτη δόση με την Τ.Ρ.Ο. στην τράπεζα. Όταν η κατάσταση της «Ρ2 - 24 δόσεις» γίνει «Επικυρωμένη» και εφόσον υπάρχουν κι άλλες οφειλές που δεν εντάσσονται στην παραπάνω περίπτωση, επιλέγετε τη ρύθμιση «Ρ2 -12 δόσεις» και υποβάλλετε την αίτηση για αυτές (στη ρύθμιση «Ρ2 -12 δόσεις» εμφανίζονται όλες οι οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί με την προηγούμενη ρύθμιση).

2 Πού πληρώνω τη δόση της ρύθμισής μου;

Η πρώτη δόση πληρώνεται στην τράπεζα, εντός 3 εργάσιμων ημερών, με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.). Οι επόμενες δόσεις πληρώνονται με τον ίδιο τρόπο ή δίνοντας πάγια εντολή στην τράπεζα. Η πάγια εντολή δεν δίνεται αυτόματα με την υποβολή της αίτησης σας.

3 Πού μπορώ να βρω την ΤΡΟ (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής);

Από το μενού: Ρυθμίσεις -> 2. Προβολή Αίτησης επιλέγουμε «Προβολή Αίτησης». Στα «στοιχεία ρύθμισης» εμφανίζεται η Τ.Ρ.Ο.

4 Έχω οφειλές σε περισσότερες από μία ΔΟΥ. Πώς θα ρυθμίσω τα χρέη μου;

Για κάθε ΔΟΥ πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση επιλέγοντας τη ΔΟΥ από τη λίστα «Επιλογή Δ.Ο.Υ. οφειλής». Σε περίπτωση συγχωνευμένων ΔΟΥ, η ΔΟΥ οφειλής μπορεί να διαφέρει από εκείνη στην οποία απευθύνεται η Υπεύθυνη Δήλωση. Στη ρύθμιση «Ρ2-24 δόσεις» εμφανίζονται μόνο οι ΔΟΥ που υπάρχουν οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις. Στη ρύθμιση «Ρ2-12 δόσεις» ανοίγοντας τη λίστα «Επιλογή Δ.Ο.Υ. οφειλής» εμφανίζει όλες τις ΔΟΥ με τις αντίστοιχες οφειλές.

5 Υπέβαλα την αίτηση και δεν πλήρωσα εντός 3 εργάσιμων ημερών. Τι να κάνω;

Αν δεν γίνει η πληρωμή εντός 3 εργάσιμων ημερών τότε υποβάλλετε νέα αίτηση και πληρώνετε με τη νέα Τ.Ρ.Ο. εντός 3 εργάσιμων ημερών στην τράπεζα.

6 Ενώ έχω υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1) των τελευταίων 5 ετών και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ των τελευταίων 5 ετών, καθώς και ης περιοδικές του τρέχοντος έτους, μου εμφανίζει σχετικό μήνυμα και δεν μπορώ να προχωρήσω στη ρύθμιση.

Σε αυτήν την περίπτωση εκτυπώστε το μήνυμα του TAXISnet και απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ

7 Τηρώ τη ρύθμιση των άρθρων 1-17 του Ν.4321/2015 ή/και τη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 και συγχρόνως έχω νέες οφειλές βεβαιωμένες μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015. Τι πρέπει να κάνω προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμισή μου;

α) Μπορείτε να τις εξοφλήσετε εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

β) Μπορείτε να υπαγάγετε τις νέες οφειλές εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013-Ρ2 με αίτησή σας στο TAXISnet, ενώ ειδικά για τις νέες οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο του ΚΦΔ υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.·4174/2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτήν, με αίτησή σας στην αρμόδια ΔΟΥ Δικαστικού, για όσο διάστημα υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης της ρύθμισης.

8 Ποιες οφειλές υπάγονται, ενδεικτικά, στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013;

Στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 υπάγονται βεβαιωμένες οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ (ενδεικτικά: φόρος εισοδήματος Φ.Π. και Ν.Π, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών). Στις οφειλές αυτές συγκαταλέγονται και τυχόν συμβεβαιωμένες υπέρ τρίτων (ΝΠΔΔ κ.λπ.), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.

 

Ευνοεί όσους έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων

▼ Ιδιαίτερα ευνοϊκός είναι ο νέος ηλεκτρονικός τρόπος εξόφλησης βεβαιωμένων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών για όσους έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Και αυτό γιατί από την 1η Ιανουάριου 2018, για να μην εκπέσει κάποιος οφειλέτης από τη «μεγάλη» ρύθμιση, δεν θα πρέπει να αφήσει απλήρωτη ούτε για μία ημέρα νέα οφειλή του.

Συγκεκριμένα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για να διατηρήσει ο φορολογούμενος τη ρύθμιση των 100 δόσεων, θα πρέπει να εξοφλεί ή να ρυθμίζει εμπρόθεσμα, πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες, όλες τις νέες οφειλές που θα προκύπτουν.

Έτσι, για παράδειγμα, φορολογούμενος είχε εντάξει τις οφειλές του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής 100 δόσεων και αποπληρώνει έκτοτε εμπρόθεσμα τα ποσά των δόσεών του και όλες τις νέες οφειλές που προκύπτουν

Χθες, 31 Ιανουάριου, έληξε η προθεσμία πληρωμής της τελευταίας δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017, και ο συγκεκριμένος οφειλέτης ενέταξε την εν λόγω δόση στην ηλεκτρονική πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων που από χθες είναι διαθέσιμη στο TAXISnet, προκειμένου να μην καταστεί ληξιπρόθεσμη.

Έτσι, στην περίπτωση αυτή, διατηρεί και τη ρύθμιση των 100 δόσεων, επειδή η ένταξη σε ρύθμιση της νέας οφειλής έγινε εμπρόθεσμα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση και το χρέος γίνεται ληξιπρόθεσμο με όλες τις συνέπειες (αναγκαστικά μέτρα κ.λπ.) και η ρύθμιση των 100 δόσεων χάνεται.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°