Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας η ρύθμιση για οφειλές 20.000-50.000

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017
Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας η ρύθμιση για οφειλές 20.000-50.000

Η αυτόματη ρύθμιση θα γίνεται με διαγραφή των τόκων υπερημερίας για τα δάνεια και μέχρι το 85%των προσαυξήσεων και των προστίμων για τις οφειλές προς το Δημόσιο με ταυτόχρονη ρύθμιση σε μέχρι 120 δόσεις, ανάλογα με τις οικονομά δυνατότητε5 των οφειλετών.

Στο θέμα των αυτόματων ρυθμίσεων για οφειλές 20.000 έως 50.000 υπήρξε συμφωνία των θεσμών και αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση ώστε να προχωρήσει. Για την αυτόματη ρύθμιση στις οφειλές 20.000-50.000 ευρώ οι επιχειρήσεις θα υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, την οποία θα ελέγχει ο συντονιστής για την πληρότητα και στη συνέχεια το σύστημα θα υπολογίζει τη ρύθμιση. Εφόσον ο οφειλέτη αποδεχθεί την αυτόματη πρόταση, το ζήτημα θα κλείνει εκεί, διαφορετικά θα γίνεται η πλήρης διαδικασία με διάσκεψη των πιστωτών κ.λπ. Η πρόταση θα περιλαμβάνει το κούρεμα των πανωτοκίων για τα δάνεια, καθώς και τη διαγραφή του 95% των προστίμων της Εφορίας και του 85% των προσαυξήσεων της κοινωνικής ασφάλισης. Το σύστημα θα υπολογίζει αυτόματα 120 δόσεις εφόσον τα ετήσια κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) δεν υπερβαίνουν το 1/3 της οφειλής, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση των προσαυξήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπολογίζονται λιγότερες δόσεις.

Λιγότερες από 120 δόσεις θα υπολογίζονται, επίσης, αν η περιουσία του οφειλέτη είναι μεγαλύτερη από το 25πλάσιο της οφειλής. Ακόμη, αν η οφειλή υπερβαίνει το διπλάσιο του EBITDA, τότε η επιχείρηση δεν θα μπορεί να ενταχθεί στην αυτόματη ρύθμιση και θα πρέπει να ακολουθηθεί η πλήρης διαδικασία.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η ελληνική πλευρά πρότεινε να υπολογίζονται οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης και να αφαιρούνται από το EBITDA.

Στο θέμα αυτό οι δανειστές άκουσαν τις ελληνικές προτάσεις και αποφασίστηκε να ανταλλαγούν περισσότερες πληροφορίες μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, οπότε θα επιστρέφουν οι θεσμοί για να κλείσει κι αυτό το θέμα

Οι ρυθμίσεις και ο αριθμός των δόσεων θα υπολογίζονται αυτόματα από την πλατφόρμα του εξωδικαστικού, στην οποία θα υποβάλουν αίτηση οι μεν επιχειρήσεις για το σύνολο των οφειλών τους (προς τράπεζες, Δημόσιο, προμηθευτές και άλλους πιστωτές), οι δε ελεύθεροι επαγγελματίες μόνο για τις οφειλές προς το Δημόσιο. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με βάση τον νόμο, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν ρύθμιση μόνο των οφειλών τους προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τον εξωδικαστικό, αλλά δεν μπορούν να εντάξουν σε αυτόν και τα τραπεζικά τους δάνεια όπως οι επιχειρήσεις. Αφού ρυθμίσουν οφειλές προς το Δημόσιο, στη συνέχεια θα απευθύνονται στις τράπεζες για να ρυθμίσουν τα δάνειά τους μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας.

Η διεκπεραίωση των αιτήσεων από τους ελεύθερους επαγγελματίες αποφασίστηκε να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού επειδή κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους θεσμούς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) θα δυσκολευτούν να ανταποκριθούν στο κύμα αιτήσεων και ζήτησαν να αναλάβει τη διαδικασία η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔ1Χ), το σύστημα της οποίας ήταν έτοιμο εγκαίρως και λειτουργεί άψογα.

Με τους πιστωτές υπήρξε επίσης συμφωνία και για τις μελέτες βιωσιμότητας, τις οποίες θα υποβάλουν μόνο επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας (κυρίως Α.Ε. και ΕΠΕ). Οι μικρές επιχειρήσεις (Ο.Ε., Ε.Ε., ατομικές), που ουσιαστικά αφορούν αυτοαπασχολούμενους, θα αξιολογούνται με βάση τα φορολογικά τους στοιχεία και θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης εφόσον παρουσιάζουν θετικό αποτέλεσμα (περισσότερα έσοδα από τα έξοδα) σε μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις.

Ωστόσο, εάν οι μικρές επιχειρήσεις διεκδικούν διαγραφή βασικής οφειλής και όχι μόνο των προσαυξήσεων, τότε θα πρέπει να υποβάλουν και αυτές αναλυτική μελέτη βιωσιμότητας.

 

Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Alfred - 360°