Μήνυμα του Προέδρου

Αξιότιμες/οι Κυρίες και Κύριοι,

Σας καλωσορίζουμε στον δυναμικό  εταιρικό ιστότοπο της REVIVAL Consulting Services SA, της εταιρείας που κατόρθωσε για περισσότερο από 20 έτη να χαράξει μια μεγάλη και ξεχωριστή πορεία στον Ελλαδικό χώρο, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα σε όλα τα επίπεδα.

Ελπίζουμε η διαδικτυακή τοποθεσία της εταιρείας μας να συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατόν και αποδοτικότερο τρόπο, στην αμερόληπτη ενημέρωση του επιχειρηματικού και καταναλωτικού κοινού και του κοινωνικού συνόλου εν γένει, εντός του οποίου η εταιρεία μας λειτουργεί και δρα.

Εκ της θέσεως του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προσωπικού της REVIVALSA, σας εγγυούμαστε την ακέραιη παροχή επαγγελματικών συμβουλών και σας εξασφαλίζουμε την βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Η εταιρεία έχει δομηθεί και λειτουργεί σε διεθνή πρότυπα συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχοντας ως στέρεη βάση τις αρχές της ηθικής, της αξιοπιστίας, της συνέπειας, της αξιοπρέπειας, της ακεραιότητας, της απόλυτης διαφάνειας και του καθήκοντος προς την κοινωνία.

Εχέγγυο της επιτυχίας μας είναι ο άρτιος συνδυασμός της τεχνολογίας και των νέων εφαρμογών, με το κτίσιμο της διαπροσωπικής επαφής και της σχέσης εμπιστοσύνης που διακατέχει εμάς και τους Συνεργάτες μας. Η φιλοσοφία μας είναι ότι οι λήπτες των προϊόντων και υπηρεσιών μας είναι Συνεργάτες μας και όχι πελάτες. Τα εφόδια μας είναι, πρωτίστως, το ανθρώπινο δυναμικό μας και η νέα τεχνολογία, αμφότερα προσθέτουν αξία  και καλύπτουν ακόμα και τις πιο εξατομικευμένες ανάγκες. Επενδύουμε στις σχέσεις με τους ανθρώπους μας, οι οποίοι αποτελούν το κεφάλαιο της εταιρείας, παραμένοντας πάντα στο πλευρό τους ενώ η νέα τεχνολογία αποτελεί το βασικό εργαλείο μας. Η ουσιαστική μας διαφορά είναι ότι όλοι οι σύμβουλοι της REVIVALSA είναι πιστοποιημένοι από τον Οργανισμό Πιστοποιήσεως Συμβούλων και εξειδικεύονται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία. Βασικά μέρη της κουλτούρας μας είναι το ομαδικό πνεύμα, καθώς και η ευελιξία και προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Η REVIVALSA, αφουγκραζόμενη πλήρως τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, δημιούργησε νέες πρωτοποριακές υπηρεσίες οι οποίες ταξινομήθηκαν σε πέντε διαφορετικά Strategic Business Units (SBUs): Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Αναπτυξιακά Προγράμματα, Hospitality Exclusive Services, Πληροφορική & Τεχνολογία και Προστασία Δεδομένων. Στόχος της REVIVALSA είναι η ανίχνευση, η ιεράρχηση και τέλος η επίλυση των κρίσιμων για την βιωσιμότητα της επιχείρησης προβλημάτων που αντιμετωπίζει ή θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον.

Το βασικό πλεονέκτημα της REVIVALSA το οποίο βιώνει η επιχειρηματική κοινότητα είναι το Responsibility 360°. Πρόκειται για την ευθύνη που εφαρμόζει η εταιρεία για να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό και να ενισχύσει την ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις της νέας εποχής, αποκομίζοντας το μεγαλύτερο όφελος. Το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα ανταπόκρισης, η ακρίβεια και η ποσοτικοποίηση των δεδομένων, βοηθώντας σημαντικά στην άμεση λήψη αποφάσεων καθώς και στον έλεγχο του αποτελέσματος. Με το Responsibility 360° γίνεται η ανάληψη της ευθύνης για τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σε συνδυασμό με την εγγυημένη επιτυχία που θα έρθει, η οποία θα είναι μετρήσιμη. Η ολιστική προσέγγιση των υπηρεσιών μας, επιτρέπει την μετατροπή της κρίσης σε ευκαιρία. 

Με την σημαντική μας συμβολή, έχουμε υποστηρίξει πάνω από 2.500 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 800 είναι ξενοδοχειακές μονάδες.

Η αυτοπεποίθηση μας βασίζεται στην αναγνωρισιμότητα της μάρκας (brand awareness) REVIVALSA στην Ελλάδα, σήμα κατατεθέν της αξιοπιστίας και του επαγγελματισμού.

Ασπαζόμενοι πλήρως τις ανάγκες της αγοράς οι οποίες αλλάζουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η στήριξη στον επιχειρηματία αποτελεί για εμάς θεσμό, καθίσταται επιτακτική ανάγκη και αποτελεί προτεραιότητα μας. Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη της ελληνικής αγοράς και αποκτώντας πιστό και πλούσιο χαρτοφυλάκιο, συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε το μέλλον με γνώμονα τις συνέργειες και απώτερο στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ξεχωρίζουμε για την ευγένεια μας, την τεχνογνωσία μας, την αμεσότητα απόκρισης και τις ηθικές αρχές  και αξίες που μας διέπουν διότι υπεράνω όλων είμαστε άνθρωποι και απευθυνόμαστε στον άνθρωπο. Σε αυτό το πλαίσιο, προστίθεται και η σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), η οποία καλύπτει σε ευρύ φάσμα αίτια συμπεριλαμβανομένων του περιβάλλοντος της αγοράς και της κοινωνίας, της φιλανθρωπίας και συναφείς δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη του πολιτισμού και της παιδείας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η Εταιρεία ασχολείται ενεργά με την στήριξη των κοινωνικών προγραμμάτων ή πρωτοβουλιών που συμβάλλουν σε ένα καλύτερο αστικό περιβάλλον καθώς και στην ανάπτυξη της κοινωνίας εν γένει.   

Ελπίζουμε τα προαναφερθέντα να είναι τα κατάλληλα ερεθίσματα που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον σας στην εξερεύνηση του ιστότοπου μας και είμαστε βέβαιοι ότι θα βρείτε τους λόγους για τους οποίους θα επιλέξετε την REVIVALSA για την μετάβαση της επιχείρησης σας στην νέα εποχή, αυτή του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπο μας, ευελπιστώντας να εξοικειωθείτε με τους τρόπους με τους οποίους λειτουργούμε με όλες τις κοινωνικές ομάδες και να εισπνεύσετε τον αέρα της αλλαγής και της σιγουριάς που αποπνέει η αλληλεπίδραση με τον κόσμο της REVIVALSA. Στην REVIVALSA δεν συμβαδίζουμε με τις εξελίξεις αλλά τις οδηγούμε!

 

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Αντύπας

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Alfred - 360°