Μείωση εισφορών ΕΦΚΑ από 01/06/2019

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4578/2018, από την 1/6/2019 και μέχρι τις 31/5/2022  προβλέπεται  η μείωση του ποσοστού της μηνιαίας εισφοράς για επικουρική ασφάλιση και το εν λόγω ποσοστό διαμορφώνεται σε 6,5% (3,25% + 3,25% για εργοδότες και εργαζομένους),

ενώ από 01/06/2022 και εφεξής το ποσοστό διαμορφώνεται στο 6%.

Η νέα έκδοση στο Atlantis Payroll είναι διαθέσιμη.

Alfred - 360°