Μείωση του ΕΝΦΙΑ έως και 30% από το 2019

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018
Μείωση του ΕΝΦΙΑ έως και 30% από το 2019

Μειώνεται από το 2019 έως και 30% ο ΕΝΦΙΑ, με συνολικό όφελος για τους ιδιοκτήτες 260 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα και το επόμενό έτος, όπως έγινε το 2016, το 2017 και φέτος, εξαιρούνται τα αγροτεμάχια των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό φόρο. Μεγάλοι «κερδισμένοι» της ρύθμισης είναι οι περίπου 3,5 εκατ. μικροϊδιοκτήτες ακινήτων, των οποίων η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους ανέρχεται μέχρι και 60.000 ευρώ, καθώς θα τύχουν της συνολικής έκπτωσης 30%, αλλά και όσοι έχουν υψηλότερης αξίας ακίνητα, αφού η έκπτωση θα μειώνεται σταδιακά για περιουσίες έως και 200.000 ευρώ. Μεγάλοι «χαμένοι» όσοι έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία πάνω από 200.000 ευρώ.

Κερδισμένοι και χαμένοι του ΕΝΦΙΑ Μειώνεται από το 2019 έως και 30% ο ΕΝΦΙΑ, με συνολικό όφελος για τους ιδιοκτήτες 260 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα και το επόμενο έτος, όπως έγινε το 2016, το 2017 και φέτος, εξαιρούνται τα αγροτεμάχια των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό φόρο.

Μεγάλοι «κερδισμένοι» της εν λόγω ρύθμισης είναι οι περίπου 3,5 εκατομμύρια μικροϊδιοκτήτες ακινήτων, των οποίων η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους ανέρχεται έως και 60.000 ευρώ, καθώς θα τύχουν της συνολικής έκπτωσης 30%.

Κερδισμένοι θα είναι και όσοι έχουν ακίνητα αξίας από 60.000 έως και 200.000 ευρώ, για τους οποίους η έκπτωση του 30% θα «ψαλιδίζεται» κατά 70 λεπτά του ευρώ ανά 1.000 ευρώ ακίνητης περιουσίας.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι μεγάλοι «χαμένοι» της ρύθμισης θα είναι οι περίπου 500.000 ιδιοκτήτες που έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία πάνω από 200.000 ευρώ, αφού δεν θα δουν καμία απολύτως ελάφρυνση στον ΕΝΦΙΑ του 2019.

Η λειτουργία του «κόφτη» Με βάση τα όσα προβλέπονται στη συγκεκριμένη διάταξη, εάν για παράδειγμα ο ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος 80 τ.μ., με τιμή ζώνης 750 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, πλήρωσε φέτος για ΕΝΦΙΑ 244 ευρώ, το επόμενο έτος θα κληθεί να καταβάλει 67 ευρώ λιγότερα, δηλαδή ο ΕΝΦΙΑ θα ανέλθει σε 157 ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, εάν η αξία ενός διαμερίσματος είναι 90.000 ευρώ, ο ιδιοκτήτης του, που πλήρωσε φέτος ΕΝΦΙΑ 290 ευρώ, θα κληθεί το επόμενο έτος να πληρώσει 224 ευρώ, δηλαδή ο φόρος θα μειωθεί κατά 66 ευρώ.

Και αυτό διότι εάν εφαρμοζόταν η μείωση του 30% στο σύνολο των 90.000 ευρώ τότε η έκπτωση θα έφτανε στα 87 ευρώ, δηλαδή θα πλήρωνε 203 ευρώ. Όμως λόγω του «κόφτη» που μπαίνει στο ποσοστό έκπτωσης του 30% για περιουσίες άνω των 60.000 ευρώ, περιορίζεται το όφελος κατά 21 ευρώ, αφού: 30x0,7=21, ποσό που αν αφαιρεθεί από τα 87 ευρώ φέρνει τον τελικό ΕΝΦΙΑ μειωμένο κατά 66 ευρώ ή συνολικά στα 224 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχετική τροπολογία κατατέθηκε ήδη στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτο, όπως και αυτή που προβλέπει τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στις επιχειρήσεις και τα μερίσματα.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη μείωση του ΕΝΦΙΑ η εν λόγω τροπολογία προβλέπει ότι για το 2019:

■ όταν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου είναι μέχρι 60.000 ευρώ, ο ΕΝΦΙΑ που προκύπτει μειώνεται κατά ποσοστό 30%,

■ όταν η αξία της ακίνητης περιουσίας συνολικά υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ, τότε για το υπερβάλλον ποσό, το ποσό της μείωσης κατά 30% μειώνεται κατά 70 λεπτά του ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ ακίνητης περιουσίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 ευρώ,

Συγκεκριμένα, η τροπολογία του ΥΠΟΙΚ προβλέπει τα εξής: Ρυθμίσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 (Α’287) αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά για τα έτη 2016,2017, 2018 και 2019 στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού».

2. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 2Α ως: «2Α. Ειδικά για το έτος 2019, όταν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, ανέρχεται μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ο ΕΝΦΙΑ, που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μειώνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Όταν η συνολική αξία της ως άνω ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, για το υπερβάλλον ποσό αυτής, το ποσό της μείωσης κατά τριάντα τοις εκατό (30%) μειώνεται κατά επτά δέκατα (0,7) του ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ ακίνητης περιουσίας και δεν μπορεί να υπερβεί τα εκατό (100) ευρώ».

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°