Η Revival σας βοηθάει να αξιοποιήσετε με τον πλέον αποδοτικότερο τρόπο τους πόρους σας και να ικανοποιήσετε το σύνολο των επιχειρησιακών και λειτουργικών απαιτήσεών σας, ανεξάρτητα από το ανθρώπινο και υλικοτεχνικό δυναμικό που διαθέτετε, αλλά και από τις τεχνολογικές- μηχανογραφικές προκλήσεις που παρουσιάζει η επιχείρησή σας. 

Πρώτο Πιστοποιημένο Κέντρο σε Συμβούλους στο Δίκτυο της ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ (9), XLINE ERP (11)

Το ευέλικτο σχήμα συμβούλων, αναλυτών, προγραμματιστών και συστημάτων που διαθέτουμε, εγγυάται βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, επαγγελματικούς πόρους υψηλής ποιότητας και απόδοσης, που απαιτούνται στην επιχείρησή σας. 

  • Τα στελέχη της Revival παρέχουν υπηρεσίες για την κατάρτιση ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, με Πιστοποιημένα Προγράμματα της ALTEC, ξεκινώντας από τον Ελεύθερο Επαγγελματία και καταλήγοντας σε μεγάλες Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις.
  • Η χρήση της πρωτοποριακής οικογένειας ανοικτών εφαρμογών πληροφορικής ATLANTIS II ERP, ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων, ομίλων και πολυεθνικών εταιριών, με άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα.
  • Με οργανωμένες υπηρεσίες που στοχεύουν στο αποτέλεσμα και τη μοναδική τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών της ALTEC, το ATLANTIS II ERP, το Κεφάλαιο, όσο και το xLine, προσομοιώνουν και διευκολύνουν τις λειτουργικές διαδικασίες και στηρίζουν την οργανωτική δομή των επιχειρήσεων.
  • Ενσωματώνοντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και την τεράστια εμπειρία της ALTEC, τα προγράμματα ενημερώνουν για τα αποτελέσματα κάθε δραστηριότητας, υποδεικνύοντας τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και υποστηρίζοντας ουσιαστικά κάθε διοικητική απόφαση σε όλα τα επίπεδα.