Ν. 4554/2018

Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018
Ν. 4554/2018

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4554 του 2018 με τίτλο "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις."

Ο νόμος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις (άρθρα 1 - 4)
  • διοικητικές κυρώσεις για την αδήλωτη εργασία (άρθρα 5 - 8)
  • ενίσχυση προστασίας των εργαζομένων (ευθύνη αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων, πρακτική άσκηση κ.α., άρθρα 9-12)

Διαβάστε αναλυτικά το νόμο 4554/2018, όπως δημοσιεύτηκε, εδώ.

 

 

Alfred - 360°