Νέα επιτυχία της Revival για τους πελάτες της

Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

Έχοντας την γνώση, την εμπειρία και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό η Revival καταγράφει άλλη μία εγκεκριμένη πρόταση στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου. Αυτή τη φορά αφορά στην εταιρία Eurochartiki που κατάφερε να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες ευρωπαϊκές και εθνικές χρηματοδοτήσεις τα τελευταία δύο έτη μέσω ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Νόμου για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της.

Πιο συγκεκριμένα, με την υποστήριξη του τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Revival Consulting Services Α.Ε., η Eurochartiki υπάχθηκε το τελευταίο διάστημα σε μία σειρά δράσεων που αφορούν στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, με αντικείμενο της επένδυσης την επέκταση του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο Αττικής με διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας, την Δράση Έρευνας και Ανάπτυξης, με αντικείμενο του έργου την ενίσχυση ερευνητικών δράσεων της επιχείρησης μέσω ένταξης δαπανών μισθοδοσίας και ερευνητικού εξοπλισμού, τον Ποιοτικό εκσυγχρονισμό ΕΣΠΑ, για την προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων  καθώς και το Ψηφιακό Άλμα, για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για την αναβάθμιση των υποδομών της επιχείρησης.

Η REVIVAL SA με εξειδικευμένους συμβούλους στο αντικείμενο των αναπτυξιακών προγραμμάτων προετοίμασε τα επενδυτικά σχέδια της Eurochartiki κατορθώνοντας την ένταξη τους στις σχετικές δράσεις ΕΣΠΑ και τον Επενδυτικό Νόμο χωρίς περικοπές δαπανών, με 100% επιτυχία!

 

Alfred - 360°