Νέα Μέτρα Λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στην Περιφέρεια Αττικής

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

Διαβάστε αναλυτικά τα νέα μέτρα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, για το διάστημα από 11 έως 28 Φεβρουαρίου 2021.
 

Μέτρα Λειτουργίας για Αττική

Νέα Μέτρα Λειτουργίας Εμπορικών Καταστημάτων

Alfred - 360°