Νέα προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις μέχρι τις 26 Ιουλίου

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018
Νέα προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις μέχρι τις 26 Ιουλίου

Έως και τις 26 Ιουλίου παρατείνεται τελικά η προθεσμία, που λήγει στις 30 Ιουνίου, για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Στη σχετική απόφαση, την οποία υπέγραψε χθες η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι για τις προθεσμίες καταβολής των δόσεων του φόρου για τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες εφαρμόζεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι τα φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν χρεωστικά εκκαθαριστικά μπορούν να εξοφλήσουν τον πρόσθετο φόρο σε τρεις δόσεις, στο τέλος Ιουλίου, στο τέλος Σεπτεμβρίου και στο τέλος Νοεμβρίου.

Θα πρέπει, πάντως, να αναφερθεί ότι φέτος, για πρώτη φορά, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να «σπάσουν» τον φόρο σε 12 δόσεις, πριν η οφειλή γίνει ληξιπρόθεσμη.

Αναλυτικότερα, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τον φόρο τους σε περισσότερες δόσεις κάνοντας χρήση είτε της πιστωτικής κάρτας τους, είτε της πάγιας ρύθμισης στην οποία πλέον μπορούν να ενταχθούν ακόμα και οφειλές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, ενώ συνολικά έχουν τις εξής επιλογές:

1. Σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις

Κάθε δόση μπορεί να εξοφληθεί:

■ στο ταμείο της τράπεζας ή

■ μέσω e-banking ή

■ με κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική) απευθείας μέσω του προσωπικού λογαριασμού του φορολογούμενου στο Taxis (χωρίς διευκόλυνση δόσεων).

2. Σε έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με την πιστωτική κάρτα.

3. Σε έως 12 μηνιαίες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση της Εφορίας. Οι δόσεις επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 5%.

Όσον αφορά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της εν λόγω υπουργικής απόφασης και των οποίων η προθεσμία υποβολής.

δεν έχει λήξει, παρατείνονται επίσης μέχρι την 26η Ιουλίου 2018, όμως σε αυτή την περίπτωση οι υπόχρεοι θα μπορούν να εξοφλήσουν τον συμπληρωματικό φόρο σε πέντε και όχι έξι δόσεις, όπως ισχύει για όσους εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Δαπάνες και έκπτωση φόρου

Υπενθυμίζεται ότι φέτος, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», τα εκκαθαριστικά θα είναι πιο «βαριά», καθώς έχουν καταργηθεί η έκπτωση κατά 10% επί του φόρου στις ιατρικές δαπάνες, εφόσον οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν συνολικά το 5% του ετήσιου ατομικού εισοδήματος του, με στόχο την εξοικονόμηση φορολογικών δαπανών 121 εκατ. ευρώ. Από την αρχή του έτους, εξάλλου, έχει καταργηθεί και η έκπτωση φόρου κατά 1,5% που ισχύει για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων μισθωτών και συνταξιούχων, με στόχο την εξοικονόμηση 68 εκατ. ευρώ.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων το 2018 αναμένεται να ανέλθει σε 8,725 δισ. ευρώ από 8,269 δισ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 5,5% ή κατά 456 εκατ. ευρώ.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες π ρέπει να γνωρίζουν ότι η κατοχύρωση του δικαιώματος ετήσιας έκπτωσης φόρου 1.900-2.100 ευρώ ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια του 2017 εξόφλησαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες για αγορές αγαθών και υπηρεσιών συνολικού ύψους από 10% έως και 18,75% επί του συνολικού ετήσιου, δηλωθέντος ή τεκμαρτού, εισοδήματος τους.

Ειδικότερα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για τα ετήσια εισοδήματα έως 20.000 ευρώ από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτικές δραστηριότητες προβλέπεται έκπτωση φόρου:

■ 1.900 ευρώ, για φορολογούμενους χωρίς προστατευόμενα τέκνα,

■ 1.950 ευρώ, για φορολογούμενους με ένα προστατευόμενο τέκνο,

■ 2.000 ευρώ, για φορολογούμενους με δύο προστατευόμενα τέκνα.

■ 2.100 ευρώ για φορολογούμενους με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα

Από την άλλη πλευρά, για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ, η ισχύουσα κατά περίπτωση έκπτωση φόρου (1.900 2.100 ευρώ) μειώνεται κατά το 1% επί του τμήματος του ετήσιου εισοδήματος πέραν των 20.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι κάθε μισθωτός, συνταξιούχος και κατ’ επάγγελμα αγρότης, για να δικαιούται έκπτωση φόρου, η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο από 8.636,64 έως 9.545,45 ευρώ, θα πρέπει κατά τη διάρκεια του 2017 να έχει εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή μέσω e-banking) δαπάνες για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με ποσοστό:

■ 10% του ετήσιου εισοδήματος του, πραγματικού ή τεκμαρτού, εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ,

■ 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ και 15% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό ατομικό του εισόδημα ανέρχεται σε 10.001 έως και 30.000 ευρώ και

■ 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ, 15% επί των επόμενων 20.000 ευρώ και 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημά του ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο φορολογούμενος δεν κατάφερε να καλύψει το απαιτούμενο ποσό δαπάνης με πληρωμές μέσω καρτών ή μέσω e-banking, το «ακάλυπτο» ποσό φορολογείται με 22%. Από την υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής τις δαπάνες που κατοχυρώνουν την έκπτωση φόρου εξαιρούνται οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατ’ επάγγελμα αγρότες άνω των 70 ετών, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

> Μηδενικές δηλώσεις

Η απόφαση για παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ελήφθη από την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου κατόπιν εισήγησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία έλαβε υπ' όψιν της ότι φέτος εισήχθησαν σημαντικές αλλαγές με το νέο έντυπο Ε3, ότι το σύστημα για την υποβολή των φετινών δηλώσεων άνοιξε περίπου δεκαπέντε ημέρες αργότερα από πέρυσι και ότι παρατηρήθηκαν ορισμένες καθυστερήσεις στην ηλεκτρονική καταχώρηση των δηλώσεων τις τελευταίες ημέρες.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 3.884.054 φορολογικές δηλώσεις (Ε1) εκ των οποίων:

■ 1.450.583 φορολογούμενοι (37,35%) έχουν λάβει χρεωστικό εκκαθαριστικό και καλούνται να πληρώσουν συμπληρωματικό φόρο ύψους 1,3 δισ. ευρώ ή κατά μέσο όρο 906 ευρώ.

■ 512.793 φορολογούμενοι (13,20%) έχουν πιστωτικό εκκαθαριστικό, γεγονός που σημαίνει ότι θα «μοιραστούν» επιστροφή ύψους 175 εκατ. ευρώ.

■ 1.920.678 φορολογούμενοι (49,45%) έχουν μηδενικό εκκαθαριστικό.

Από την τελευταία εκκαθάριση, το «κέρδος» του υπουργείου Οικονομικών ανέρχεται στο ποσό του 1,12 δισ. ευρώ, ενώ μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 1.872.784 έντυπα Ε2 και 710.024 δηλώσεις Ε3.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°