Ο εξωδικαστικός μηχανισμός στο... τραπέζι των θεσμών

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018
Ο εξωδικαστικός μηχανισμός στο... τραπέζι των θεσμών

Οι αλλαγές του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον εξωδικαστικό μηχανισμό βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών, που επιμένουν ότι είναι πολύ καλό «εργαλείο» και οι δυσκολίες που διαπιστώνονται είναι υποκειμενικές και αφορούν κυρίως τον βαθμό εξοικείωσης των ενδιαφερομένων – αιτούντων.

Ωστόσο, η ελληνική πλευρά πιέζει για αλλαγές και την προσαρμογή του εξωδικαστικού στα ελληνικά δεδομένα, στη βάση των κοινών προτάσεων που έχουν καταθέσει επιμελητήρια, λογιστές, δικηγόροι κ.λπ. Ήδη πάντως έχουν συμφωνηθεί και δρομολογούνται αλλαγές διαδικαστικού χαρακτήρα.

Αντιθέτως, οι θεσμοί δεν επιτρέπουν αλλαγές στην ουσία του νόμου, όπως η έννοια της βιωσιμότητας, ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν και επιχειρήσεις χωρίς θετικό EBTIDA την τελευταία τριετία ή κλειστές επιχειρήσεις κ.ά.

Μέχρι νεωτέρας, δηλαδή, συμφωνίας με τους θεσμούς, το βάρος πέφτει στην αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σε μηνιαία βάση, με στόχο να αυτοματοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα βήματα. Στο πλαίσιο καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του αιτούντος, διαρκής είναι η υποστήριξη των οφειλετών από το HELPDESK της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους.

Σε κάθε περίπτωση ο θεσμός του εξωδικαστικού μηχανισμού θα δώσει ανάσα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που στα χρόνια της κρίσης συσσώρευσαν χρέη σε τράπεζες και Δημόσιο αλλά έχουν τις προϋποθέσεις και τις προοπτικές να επιβιώσουν.

Έλλειμμα ενημέρωσης

Η πολυπλοκότητα του μηχανισμού είναι απόρροια των πολλών κριτηρίων και παραμέτρων (μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά) -για τα οποία επέμεναν οι θεσμοί- που θα πρέπει να πληρούν όσοι ζητούν ελάφρυνση του χρέους.

Αντίθετα, το σχέδιο που είχε προτείνει η ελληνική κυβέρνηση προέβλεπε απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες.

Διαπιστώνεται διαχρονικό έλλειμμα ενημέρωσης και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία να αντεπεξέρχονται σε τέτοιου είδους διαδικασίες.

Από την άλλη πλευρά, οι λογιστές αποφεύγουν να εμπλακούν -αντίστοιχη τάση υπάρχει και με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ- και τους παραπέμπουν σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων που διαθέτουν εμπειρία διεκπεραίωσης σύνθετων διαδικασιών.

Αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα της διαδικασίας και τις δυσκολίες, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έχει ήδη πραγματοποιήσει ενημερωτικές ημερίδες σε 50 πόλεις σε όλη της Ελλάδα, εκπαιδευτικά σεμινάρια (οκτώ ώρες το καθένα) και ζωντανές συνδέσεις σε 12 πόλεις για δικηγόρους, λογιστές, οικονομολόγους. Παράλληλα, εξειδικευμένα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας απαντούν είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε ερωτήματα είτε στα κατά τόπους γραφεία μετά από ραντεβού (18 πανελλαδικά), ενώ στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες-υποδείγματα μελετών βιωσιμότητας κ.λπ.

Απαγορεύεται η «οριζόντια» Στην κριτική που ασκείται για το πολύπλοκο και χρονοβόρο του εξωδικαστικού, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η πρώτη ουσιαστική ρύθμιση οφειλών, αυτή των 100 δόσεων, το 2015, που ήταν εξαιρετικά απλή, καθώς με τρία «κλικ» στο TAXIS και χωρίς δικαιολογητικά, «κόπηκε» μετά από λίγους μήνες από τους δανειστές, παρά το γεγονός ότι απέφερε σημαντικά έσοδα.

Κι αυτό διότι, σύμφωνα με την τρόικα, ήταν «οριζόντια», δηλαδή αφορούσε τους πάντες, ακόμα και εκείνους που μπορούσαν να αποπληρώσουν το χρέος τους σε λιγότερες δόσεις. Μάλιστα, απαγόρευσαν να υπάρξει στο μέλλον οποιαδήποτε άλλη «οριζόντια» ρύθμιση.

Έτσι, μεταξύ καμιάς «οριζόντιας ρύθμισης» και μιας «πολύπλοκης ρύθμισης», που δεν αντιμετώπιζε μόνο το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων αλλά των χρεών προς το Δημόσιο, όπως ζητούσε και πέτυχε η ελληνική πλευρά, προτιμήθηκε η πολύπλοκη, αλλά ουσιαστική ρύθμιση αντιμετώπισης της υπερχρέωσης επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

«ΦΩΤΙΑ» ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού καθώς από τις 5 Φεβρουάριου υποδέχεται και τις αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών ελεύθερων επαγγελματιών. Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχειά (μέχρι 16 Μαρτίου) είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία 7.598 ελεύθεροι επαγγελματίες, εκ των οποίων 4.038 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα (πληρούσαν δηλαδή τα κριτήρια), και έχουν ήδη υποβληθεί με πλήρη φάκελο 264 αιτήσεις, ενώ ακολουθούν άλλες 3.774 αιτήσεις. Να σημειωθεί ωστόσο ότι 1.162 αιτήσεις απορρίφθηκαν στο αρχικό στάδιο, γιατί δεν επρόκειτο για ελεύθερους επαγγελματίες κατά κύριο λόγο.

Το μεγάλο στοίχημα ωστόσο για τη λειτουργία της πλατφόρμας είναι μετά τον Μάιο, όταν θα αρχίσουν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους οι αγρότες, καθώς τότε θα έχουν εικόνα για τις οφειλές τους προς τον ΕΦΚΑ μέχρι και το 2016 ώστε να μπορέσουν να ζητήσουν ρύθμιση. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις από τον περασμένο Αύγουστο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2018 εκκίνησαν τη διαδικασία 28.311, εκ των οποίων 4.757 επιχειρήσεις πέρασαν επιτυχώς το στάδιο της επιλεξιμότητας.

Βάσει των τελευταίων στοιχείων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, υποβλήθηκαν 697 αιτήσεις από τις οποίες 488 είναι σε διαπραγμάτευση με πολλούς πιστωτές (τράπεζες, Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.) και 209 βρίσκονται σε διμερή διαπραγμάτευση. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται 306 αιτήσεις για τις οποίες έχει βεβαιωθεί η πληρότητα του φακέλου, ενώ θα ξεκινήσει και διαπραγμάτευση με πολλούς πιστωτές για 167 επιχειρήσεις.

Πάντως 23 επιχειρήσεις έχουν ήδη ρυθμίσει τα χρέη τους πετυχαίνοντας όχι μόνο γενναίο κούρεμα, αλλά και ρύθμιση για το υπόλοιπο πόσο τέτοια που να τους επιτρέπει να είναι βιώσιμες.

 

Πηγή:   ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Alfred - 360°