Οδηγίες για Δώρο Πάσχα

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Ανακοινώθηκε χθες, 24/06, η εγκύκλιος από τον ΕΦΚΑ με τις οδηγίες για το Δώρο Πάσχα αναστολής, δηλαδή για όσες επιχειρήσεις είχαν εργαζόμενους σε αναστολή.

Για όσες επιχειρήσεις έχουν ATLANTIS PAYROLL , παρέχουμε ορισμένες χρήσιμες οδηγίες για την διαχείριση του Δώρου Πάσχα στην ΑΠΔ και το ΦΜΥ:

1.    Από παράμετροι-περίοδοι μισθοδοσίας, δημιουργούμε νέα περίοδο Δώρου Πάσχα Αναστολής συμπληρώνοντας μόνο τα εξής πεδία :
•    Όνομα: Δώρο Πάσχα Αναστολής 
•    Είδος περιόδου: επιλέγουμε το Δώρο Πάσχα 
•    Ημ. υπολ/σμού 31/05/2020
•    Λήξη: 30/04/2020 
•    Βαρύτητα: 0
•    Κωδ. ΙΚΑ: 19

2.    Αφού υπολογίσουμε το ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ , βάζοντας στην μεταβολή περιόδου τις εισαγόμενες ημέρες Δώρου Πάσχα που αντιστοιχούν για το διάστημα αναστολής έως 30/04/2020 , κατόπιν από παράμετροι-περίοδοι μισθοδοσίας αλλάζουμε την ημερομηνία υπολογισμού σε 31/05/2020 και στα 2 ΔΩΡΑ ΠΑΣΧΑ.

3.    Παράγουμε την μισθοδοτική μας κατάσταση επιλέγοντας τις περιόδους και των 2 Δώρων Πάσχα μαζί , όπου να εμφανίζονται οι συνολικές ημέρες Δώρων και ελέγχουμε ότι δεν υπερβαίνει κάποιος μισθωτός τις 12,5 ημέρες και ημερομίσθιος τις 15 ημέρες Δώρων.

4.    Προχωράμε σε δημιουργία και υποβολή ΑΠΔ Μαΐου ως κανονική με μόνο την μισθολογική περίοδο Μαΐου και κατόπιν δημιουργία και υποβολή συμπληρωματικής ΑΠΔ επιλέγοντας τις μισθολογικές περιόδους των 2 Δώρων Πάσχα , όπου επιβεβαιώνουμε στην ΑΠΔ των Δώρων Πάσχα ότι εμφανίζει 2 εγγραφές με κωδικό 4 και 19 για κάθε εργαζόμενο που ήταν σε αναστολή.

5.    Για να εμφανιστούν τα 2 Δώρα Πάσχα στο ΦΜΥ Απριλίου, πρέπει κατόπιν να επαναφέρουμε σε 30/04/2020 τις ημερομηνίες υπολογισμού στις 2 περιόδους Δώρου Πάσχα.

6.    Η πληρωμή εισφορών Μαΐου και των 2 Δώρων πρέπει να γίνει έως 30/06/2020, όπως επίσης και η πληρωμή του συνολικού Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους έως 30/06/2020 επίσης. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Alfred - 360°