Οδηγός μεγέθους επιχείρησης για τις Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις

09 Δεκ 2018

Οδηγός για τον προσδιορισμό μεγέθους επιχείρησης και τον χαρακτηρισμό της ως ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη, συνδεδεμένη.

Με βάση τον κανονισμό ΜΜΕ προσδιορίζονται τα ποσοστά ενίσχυσης σε όλες τις δράσεις ΕΣΠΑ και τον αναπτυξιακό νόμο.

https://www.revivalsa.com/img/af060355e89264ec43a1f604c508bec82016_odigos_gia_mme.pdf