Οδηγός υποβολής αρχικών δηλώσεων για παρελθούσες φορολογικές χρήσεις.

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Τη δυνατότητα υποβολής αρχικών εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων δηλώσεων από το 2010 και μετά για συγκεκριμένες δηλώσεις τελών και ειδικών φόρων δίνει το υπουργείο Οικονομικών για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) εξέδωσε αναλυτικό οδηγό, στον οποίο περιλαμβάνονται διευκρινίσεις και οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των εν λόγω δηλώσεων, αλλά και για την υποβολή εκπρόθεσμων και τροποποιητικών δηλώσεων μέσω του TAXIS.

Ειδικότερα, στον εν λόγω οδηγό επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1.         Ποιες δηλώσεις μπορώ να υποβάλω από την εφαρμογή τελών και ειδικών φόρων;

Μπορούν να υποβληθούν οι παρακάτω δηλώσεις:

 • Δήλωση Απόδοσης Ειδικής Ασφαλιστικής υπέρ Δακοκτονίας
 • Δήλωση Απόδοσης Φόρου Ασφαλίστρων
 • Δήλωση Απόδοσης Τέλους Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας
 • Δήλωση Απόδοσης Τέλους Καρτοκινητός Τηλεφωνίας

2.         Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω κάποια από τις παραπάνω δηλώσεις;

Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται.

Τα νομικά πρόσωπα που έχουν εγγράφει σης ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.

Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγράφει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν οι δηλώσεις να υποβάλλονται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν τον λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.

3.         Πότε γίνεται η υποβολή των δηλώσεων της εφαρμογής τελών και ειδικών φόρων;

Η υποβολή των δηλώσεων γίνεται:

α. Δήλωση απόδοσης ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ Δακοκτονίας:

Ανά τρίμηνο:

 • Α’ τρίμηνο (1/1 έως 31/3) μέχρι 20/5
 • Β’ τρίμηνο (1/4 έως 30/6) μέχρι 20/8
 • Γ’ τρίμηνο (1/7 έως 30/9) μέχρι 20/11
 • Δ’ τρίμηνο (1/10 έως 31/12) μέχρι 20/2

β. Δήλωση απόδοσης φόρου Ασφαλίστρων:

Ανά τρίμηνο:

 • Α’ τρίμηνο (1/1 έως 31/3) μέχρι 30/6
 • Β’ τρίμηνο (1/4 έως 30/6) μέχρι 30/9
 • Γ’ τρίμηνο (1/7 έως 30/9) μέχρι 31/12
 • Δ’ τρίμηνο (1/10 έως 31/12) μέχρι 31/3

γ. Δήλωση απόδοσης τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

Ανά μήνα:

 • 1ο μήνα (1/1 έως 31/1) μέχρι 31/3
 • 2ο μήνα (1/2 έως 28/2) μέχρι 30/4
 • 3ο μήνα (1/3 έως 31/3) μέχρι 31/5
 • 4ο μήνα (1/4 έως 30/4) μέχρι 30/6
 • 5ο μήνα (1/5 έως 31/5) μέχρι 31/7
 • 6ο μήνα (1/6 έως 30/6) μέχρι 31/8
 • 7ο μήνα (1/7 έως 31/7) μέχρι 30/9
 • 8ο μήνα (1/8 έως 31/8) μέχρι 31/10
 • 9ο μήνα (1/9 έως 30/9) μέχρι 30/11
 • 10ο μήνα (1/10 έως 31/10) μέχρι 31/12
 • 11ο μήνα (1/11 έως 30/11) μέχρι 31/1
 • 12ο μήνα (1/12 έως 31/12) μέχρι 28/2

δ. Δήλωση απόδοσης τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας

Ανά μήνα:

 • 1ο μήνα (1/1 έως 31/1) μέχρι 31/3
 • 2ο μήνα (1/2 έως 28/2) μέχρι 30/4
 • 3ο μήνα (1/3 έως 31/3) μέχρι 31/5
 • 4ο μήνα (1/4 έως 30/4) μέχρι 30/6
 • 5ο μήνα (1/5 έως 31/5) μέχρι 31/7
 • 6ο μήνα (1/6 έως 30/6) μέχρι 31/8
 • 7ο μήνα (1/7 έως 31/7) μέχρι 30/9
 • 8ο μήνα (1/8 έως 31/8) μέχρι 31/10
 • 9ο μήνα (1/9 έως 30/9) μέχρι 30/11
 • 10ο μήνα (1/10 έως 31/10) μέχρι 31/12
 • 11ο μήνα (1/11 έως 30/11) μέχρι 31/1
 • 12ο μήνα (1/12 έως 31/12) μέχρι 28/2

4.         Μπορώ να υποβάλω εκπρόθεσμες δηλώσεις μέσω TAXISnet;
Ναι. Μπορούν να υποβληθούν αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις οικονομικής χρήσης 2010 και μετά.

5.         Μπορώ να υποβάλω τροποποιητικές μέσω TAXISnet;

Όχι. Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην αρμόδια ΔΟΥ

6.         Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet;

Όχι. Μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης δεν μπορείτε να τη διαγράψετε. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στη ΔΟΥ σας, με τα δικαιολογητικά σας, για να γίνει η διόρθωσή της

7.         Πότε μια οριστικοποιημένη δήλωση θεωρείται και παραληφθείσα;

Μια δήλωση θεωρείται παραληφθείσα μετά την οριστική υποβολή της από τις υπηρεσίες του TAXISnet, δεδομένου ότι δυνάμει των διατάξεων του ν. 4174/2013 αποσυνδέεται η πληρωμή του φόρου από την παραλαβή της δήλωσης και τη βεβαίωση του φόρου.

8.         Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία οφειλής (βάσει της Ταυτότητας Οφειλής) χωρίς να έχει καταβληθεί ο φόρος στην τράπεζα;

Αν παρέλθει η ημερομηνία καταβολής του φόρου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του ν. 4174/2013.

9.         Μπορώ να βλέπω στο TAXISnet δηλώσεις που έχω υποβάλει για ημερολογιακή περίοδο στη ΔΟΥ (TAXIS);

Ναι. Όταν επιλέγετε φόρο και έτος στην ένδειξη «Συνέχεια», επιλέγετε «Επεξεργασία Δηλώσεων» και έχετε τη δυνατότητα, σης αποθηκευμένες δηλώσεις, να δείτε την πηγή προέλευσης (TAXIS ή TAXISnet)

10.       Η υποβολή των δηλώσεων της εφαρμογής τελών και αδικών φόρων είναι πλέον υποχρεωτική με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας;

ΝΑΙ. Υποχρεωτική (εμπρόθεσμες - εκπρόθεσμες) για τις παρακάτω δηλώσεις:

 • Δήλωση Απόδοσης Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς υπέρ Δακοκτονίας
 • Δήλωση Απόδοσης Φόρου Ασφαλίστρων
 • Δήλωση Απόδοσης Τέλους Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας (από 1/9/2013 και μετά)
 • Δήλωση Απόδοσης Τέλους Καρτοκιτηκής Τηλεφωνίας (από 1/9/2013 και μετά)

OXΙ. Υποχρεωτική (εμπρόθεσμες - εκπρόθεσμες) για τις παρακάτω δηλώσεις:

 • Δήλωση Απόδοσης Τέλους Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας (έως 31/8/2013)
 • Δήλωση Απόδοσης Τέλους Καρτοκινητός Τηλεφωνίας (έως 31/8/2013)

11.       Η ερώτησή μου δεν υπάρχει σης Συχνές Ερωτήσεις. Τι να κάνω;

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε τη ερώτημά σας μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου/My TAXISnet

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε τη ερώτημά σας μέσω της φόρμας υποβολής οικήματος https://wwwl.gsis.gr/inquiry/newlnquiry.htm.

Πηγή: εφημερίδα «Ναυτεμπορική»

Alfred - 360°