Οι δραστικές αλλαγές απαιτούν σοβαρή αξιολόγηση για το παρόν και το μέλλον

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2009

Έγινε πλέον «συνήθεια» η λέξη οικονομική κρίση. είναι πλέον αποδεκτός στα αφτιά μας ο όρος «απόλυση» που άλλοτε μας γέμιζε φόβο! Όλα τα διοικητικά συμβούλια, οι επιχειρηματίες, μιλούν για άμεση μείωση κόστους με πρώτες στη λίστα των αποφάσεων τη μείωση προσωπικού (απόλυση) και την αποβολή των εξωτερικών σύμβουλων. Οι όροι «outsourcing» και «consulting» που άλλοτε δέσποζαν στα σεμινάρια και στα οικονομικά άρθρα, τώρα είναι στο στόχο της μείωσης κόστους για επιβίωση, λες και έως σήμερα ήταν απλή πολυτέλεια.

Αρθρο του ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΤΥΠΑ*, προέδρου & διευθύνοντος συμβούλου της REVIVAL Consulting Services SA


τα ερωτηματικά που δημιουργούνται είναι:

- Έχει άραγε αναλογιστεί ποτέ η επιχείρηση ν’ αποτιμήσει το έργο των εξωτερικών συμβούλων;
- Έχει μετρήσει την ωφέλεια που είχε έως σήμερα, ή απλά πλέον μεταφράζουμε την απόφαση της διοίκησης σαν πολυτέλεια, που τώρα την διαπιστώνουμε;
- Έχει προσπαθήσει να δει διορατικά, και να πιθανολογήσει την επιτυχία που μπορεί να προκύψει από την κρίση μελλοντικά, αξιοποιώντας τους εξωτερικούς συμβούλους;

Μπροστά στον εύκολο όρο «επιβίωση» όλα κλονίζονται και όλα μπαίνουν σε αμφιβολία!

Η ουσιώδης διαφορά στις αποφάσεις βρίσκεται στη «χρονική διάρκεια» και στην ποιότητα. Δηλαδή επιβίωση σήμερα ή επιβίωση σε κάθε δυσκολία διαχρονικά;

Οι «θεωρίες» πολλές, οι απαντήσεις «παρακινδυνευμένες», με πολλά παραδείγματα εταιρειών και ομίλων να μας αλλοιώνουν τον κανόνα του αποτελέσματος.


ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο σύγχρονος Manager και ο σύμβουλος Management, οφείλει να λάβει υπόψη του τα ακόλουθα, «προ των πυλών» των ριζικών αλλαγών και αποφάσεων:
1.    Παράλληλη εξοικονόμηση δαπανών χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα.
2.    Διατήρηση ικανών στελεχών και συμβούλων οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι στη μελλοντική ανάκαμψη των δραστηριοτήτων εφόσον έχουν δοκιμαστεί διαχρονικά.
3.    Πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και εργαλείων με σκοπό τη μείωση του κόστους χωρίς να καταδυναστεύεται η σταθερή αξία των προϊόντων (εμπόριο) ή των υπηρεσιών (παροχή).
4.    Την ισχυρή ηγεσία που απαιτείται για να διασφαλιστούν τα παραπάνω, αλλά και να διατηρηθεί το ομαδικό κλίμα (κουλτούρα ομάδας).
Αυτό προσδίδει αξία τόσο στον εσωτερικό κόσμο της επιχείρησης όσο και στον εξωτερικό (πελάτες, media συνεργάτες).
Και δεν είναι μετρήσιμο σε νούμερα, όπως οι οικονομίες κλίμακας, αλλά σε αποδοτικότητα που είναι μια αξία η οποία αποτιμάται διαχρονικά και είναι εφόδιο για την ανάπτυξη της επιχείρησης.
5.    Την αξιοποίηση των εσωτερικών πόρων του οργανισμού με σκοπό την αναβάθμισή τους σε αντιδιαστολή με τη μείωση κόστους (και όχι την «αποβολή») των εξωτερικών συμβούλων.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Τα παραπάνω σημαντικά σημεία, χωρίς να αποκλείονται και άλλα, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι ριζικές αλλαγές θέλουν, αμεσότητα και αποφασιστικότητα για να είναι επίκαιρες και ουσιαστικές. Επιπροσθέτως, απαιτείται σοβαρή αξιολόγηση αυτών των δραστικών αλλαγών αναφορικά με την απόδοση της αξίας της επιχείρησης τόσο στο παρόν, αλλά ακόμα περισσότερο στο μέλλον, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της κατάρρευσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της που πιθανόν να σημάνουν τον κίνδυνο επιβίωσής της στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς όταν πλέον θα έχει εκλείψει η κρίση.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυται η ύπαρξη συμβούλου για τρεις ουσιαστικούς λόγους:
1.    Ο σύμβουλος είναι, μεν, πάντα δίπλα στην επιχείρηση αλλά είναι, δε, και μια «εξωτερική» πίεση που ασκείται για τη μείωση των οικονομικών μεγεθών που δεν είναι ποτέ αρεστή στην ανακοίνωσή της και πιθανόν δημιουργεί δυσλειτουργία στις εσωτερικές σχέσεις.
2.    Υπάρχει αποδεδειγμένη εμπειρία των συμβούλων λόγω της συμμετοχής τους σε πολλές διαφορετικές οικονομικές μονάδες και στην εξειδίκευσή τους στην εφαρμογή ειδικών κανόνων με αμεσότητα, προκειμένου να εναρμονιστεί ο κάθε οργανισμός στις σύγχρονες απαιτήσεις.
3.    Ο σύμβουλος μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών με σύγχρονα εργαλεία management (checklists, BI, ERP), και στην ανάπτυξη στελεχών ώστε να ανέβουν και να συμμετέχουν στις διοικητικές αποφάσεις αυξάνοντας έτσι σημαντικά τον αριθμό ικανών στελεχών.
Σε κάθε περίπτωση λοιπόν ο σύγχρονος μάνατζερ ή ο σύμβουλος management επεμβαίνει οριζόντια στη διαδικασία προτείνοντας τη μείωση του κόστους σε όλα τα επίπεδα και ειδικά των εξωτερικών συνεργασιών με συμβούλους σε ποσότητα και όχι σε ποιότητα. Έτσι αξιοποιεί τους εσωτερικούς πόρους στο έπακρο και εξασφαλίζεται η καινοτομία και ο έλεγχος στον οργανισμό, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετούνται οι καθημερινές διαδικασίες από τα στελέχη.* Ο κ. Γιώργος Αντύπας είναι πτυχιούχος του ΠΑ.ΠΕΙ. του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση λογιστικής και μάρκετινγκ, ενώ είναι πιστοποιημένος σύμβουλος ανάπτυξης εσωτερικών διαδικασιών και εγκατάστασης ERP λογισμικών, με πολυετή πείρα στις επιχειρήσεις.


[SID: 3607233]

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ/ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

Δείτε το άρθρο εδώ

Alfred - 360°