Οι κίνδυνοι των χωριστών φορολογικών δηλώσεων

Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018
Οι κίνδυνοι των χωριστών φορολογικών δηλώσεων

Παγίδες για εκατομμύρια έγγαμους φορολογούμενους κρύβει η δυνατότητα υποβολής χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από τους συζύγους, την οποία εξετάζει να παράσχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά την πρόσφατα εκδοθείσα απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας. Ταυτόχρονα, όμως, η δυνατότητα αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της γραφειοκρατίας και εν τέλει τη σημαντική διευκόλυνση κάθε συζύγου που επιθυμεί να λάβει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, αλλά η εκκρεμότητα πληρωμής χρεών στο όνομα του άλλου συζύγου δεν επιτρέπει την άμεση έκδοση του αποδεικτικού.

Οι έγγαμοι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1) Σε περίπτωση υποβολής χωριστών δηλώσεων, αν τα τεκμήρια που βαρύνουν τον έναν εκ των δύο συζύγων προσδιορίζουν το τεκμαρτό εισόδημά του σε επίπεδο υψηλότερο του δηλωθέντος, η επιπλέον διαφορά εισοδήματος δεν θα είναι δυνατό να καλυφθεί από το δηλωθέν εισόδημα του άλλου συζύγου , διότι αυτό θα αναγράφεται σε ξεχωριστή δήλωση. Έτσι, ο σύζυγος του οποίου το τεκμαρτό εισόδημα θα είναι μεγαλύτερο του δηλωθέντος θα κληθεί να καταβάλει αδίκως σημαντικού ύψους φόρο εισοδήματος. Μια τέτοια εξέλιξη είναι βέβαιο ότι θα πλήξει κυρίως τις γυναίκες συζύγους που δεν εργάζονται, αλλά είναι νοικοκυρές.

Στις περιπτώσεις αυτές, επειδή το δηλωθέν εισόδημα θα είναι μηδενικό, το φορολογητέο εισόδημα θα προσδιορίζεται εξ ολοκλήρου από τα τεκμήρια διαβίωσης σε επίπεδο σημαντικά υψηλότερο των 2.500 ευρώ (2.500 ευρώ το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης, συν τα τεκμήρια για τις κατοικίες και το Ι.Χ. που χρησιμοποιεί η σύζυγος).

Το τεκμαρτό αυτό εισόδημα θα θεωρείται ως «εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες», το οποίο θα είναι αφορολόγητο μέχρι το επίπεδο των 8.636-9.545 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι στο όνομα της συζύγου έχουν εξοφληθεί με «πλαστικό χρήμα» ή με άλλο μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής δαπάνες για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών συνολικού ετήσιου ύψους 10%18,75% του εισοδήματος αυτού.

Αν δεν έχουν εξοφληθεί με τον τρόπο αυτό από τη σύζυγο οι συγκεκριμένες δαπάνες, τότε για ποσοστό μέχρι 10%-18,75% του τεκμαρτού της εισοδήματος θα κληθεί να πληρώσει «πέναλτι» φόρου 22%.

2) Οι χωριστές δηλώσεις θα δημιουργήσουν γενικότερο πρόβλημα στην κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού επί του εισοδήματος κάθε συζύγου με δαπάνες εξοφληθείσες μέσω «πλαστικού χρήματος» ή άλλου ηλεκτρονικού τρόπου πληρωμής, ώστε να μη χρεωθεί με το «πέναλτι» του επιπλέον φόρου 22%.

Κι αυτό διότι αν ο ένας σύζυγος υπερκαλύπτει με τις δικές του δαπάνες το απαιτούμενο ποσοστό και ο άλλος δεν το καλύπτει, δεν θα μπορεί να γίνει μεταφορά του επιπλέον ποσού από τον έναν σύζυγο στον άλλο. Έτσι ο σύζυγος που δεν θα καλύπτει το απαιτούμενο ποσοστό θα χρεώνεται με τον επιπλέον φόρο 22%.

Συνεπώς, από τη στιγμή που θα δοθεί η δυνατότητα στους έγγαμους να υποβάλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις, όσοι σύζυγοι διαπιστώνουν ότι υπάγονται στις 2 παραπάνω περιπτώσεις και κινδυνεύουν να πληρώσουν άδικα επιπλέον φόρους θα πρέπει να επιλέξουν την υποβολή κοινής δήλωσης.

Από την άλλη πλευρά, η δυνατότητα υποβολής χωριστών δηλώσεων θα επιτρέψει στους συζύγους να λαμβάνουν ξεχωριστά εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος. Έτσι σε περίπτωση που από τη δήλωση του ενός προκύπτει χρεωστικό ποσό, δηλαδή οφειλή φόρου, και από την δήλωση του άλλου προκύπτει επιστροφή φόρου, δεν θα γίνεται συμψηφισμός των δύο «αποτελεσμάτων».

Επίσης σε περίπτωση μη πληρωμής της οφειλής του εκκαθαριστικού από τον έναν σύζυγο ο άλλος που δεν θα χρωστά, αν θελήσει να λάβει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας θα μπορεί να εξυπηρετηθεί άμεσα από το TAXISnet, χωρίς καμία ταλαιπωρία.

Δεν θα χρειάζεται δηλαδή να προσέλθει στην αρμόδια ΔΟΥ για να υποβάλει πρώτα αίτηση διαχωρισμού οφειλών, όπως απαιτείται τώρα σε περίπτωση που υπάρχει σε εκκρεμότητα οφειλή του άλλου συζύγου από εκκαθαριστικό κοινής φορολογικής δήλωσης.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°