Οι νέοι συντελεστές Φ.Π.Α. από 1.10.2015 στα νησιά με πίνακες - Τι αλλάζει με τη διαμονή

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015
Οι νέοι συντελεστές Φ.Π.Α. από 1.10.2015 στα νησιά με πίνακες - Τι αλλάζει με τη διαμονή

Σε συνέχεια του σχετικού δελτίου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών για το θέμα της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. και την σταδιακή κατάργηση του από 1.10.2015, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής

Όπως είναι γνωστό με την υποπαράγραφο Δ2 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 ορίζονται τα εξής:

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

«δ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 μειώσεις των συντελεστών Φ. Π. Α. καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως:

Από 1.10.2015 στην πρώτη ομάδα νησιών, από 1.6.2016 στη δεύτερη ομάδα νησιών και από 1.1.2017 στα υπόλοιπα νησιά.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000.».

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του υπ. Οικονομικών και με βάση την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση, από 1.10.2015 στην πρώτη ομάδα των νησιών για τα οποία καταργείται η έκπτωση είναι η Ρόδος, η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Νάξος, η Πάρος και η Σκιάθος. Για τα νησιά αυτά, από 1.10.2015 θα ισχύουν οι συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ήτοι 6%, 13%, 23%.

 

Αναλυτικά γι' αυτά τα νησιά (Ρόδος, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος και Σκιάθος) ισχύουν τα ακόλουθα: 

Α. Υπηρεσίες

 

Υπηρεσίες

Μέχρι 30.9.2015

από 1.10.2015 και μετά

Υπηρεσίες Παραρτήματος ΙΙΙ με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ

-Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

4%

6%

-Η παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά.

9%

13%

-Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα.

4%

13%

Λοιπές Υπηρεσίες

Λοιπές υπηρεσίες κανονικού συντελεστή ΦΠΑ 23%

16%

23%

 

Β. Αγαθά

 

Αγαθά

Μέχρι 30.9.2015

από 1.10.2015 και μετά

Αγαθά

Βιβλία και βιβλία για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ 4903).

4%

6%

Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (Δ.Κ. 4902)

4%

6%

Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004. Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002. (Δ.Κ. ΕΧ 3002, ΕΧ 3003, ΕΧ 3004)

4%

6%

Αγαθά του παραρτήματος ΙΙ του κώδικα ΦΠΑ με 13% (κρέατα,ψάρια,λαχανικά,φυτά,νερό ηλεκτρική ενέργεια κλπ)

9%

13%

Καπνοβιομηχανικά προιόντα και μεταφορικά μέσα (παρ. 4 του άρθρου 21)

23%

23%

Λοιπά αγαθά εκτός των ανωτέρω

16%

23%

 

Προσοχή: Από 1.10.2015 υφίσταται μια ακόμη αλλαγή στο Φ.Π.Α. εκτός από αυτή που αναφέρεται παραπάνω και η οποία αφορά στην περίπτωση 2β του παραρτήματος ΙΙΙ του κώδικα ΦΠΑ, "διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα". Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 (περ. α΄ και γ΄) του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α΄ 80/16.07.15), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τρίτο της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84), από 20.07.2015 έως και 30.09.2015 η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, ενώ από 01.10.2015 και εφεξής στο μειωμένο συντελεστή 13%.

Συνεπώς, με βάση όλα τα παραπάνω, για τα υπόλοιπα νησιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του κώδικα Φ.Π.Α. (εκτός από τη Ρόδο, τη Σαντορίνη, την Μύκονο, τη Νάξο, την Πάρο και τη Σκιάθο), ισχύουν οι ακόλουθοι συντελεστές:

 

Υπηρεσίες

Μέχρι 30.9.2015

από 1.10.2015 και μέχρι να αλλάξει

Υπηρεσίες Παραρτήματος ΙΙΙ με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ

-Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

4%

4%

-Η παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά.

9%

9%

-Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα.

4%

9%

Λοιπές Υπηρεσίες 

Λοιπές υπηρεσίες κανονικού συντελεστή ΦΠΑ 23%

16%

16%

 

Στην υπόλοιπη Ελλάδα εκτός των νήσων της παρ. 4 του άρθρου 21 του κώδικα Φ.Π.Α. ισχύουν τα ακόλουθα: 

Υπηρεσίες

Μέχρι 30.9.2015

από 1.10.2015 

-Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα.

6%

13%

 

 Κωδικοποιώντας όλα τα ανωτέρω σε ένα πίνακα, έχουμε τα εξής: 

 

Περιοχές

Ρόδος, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος και Σκιάθος

Λοιπά νησιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του Φ.Π.Α.

Υπόλοιπη επικράτεια

Περίοδος

Έως 30.9.15

από 1.10. 2015

Έως 30.9.15

* από 1.10. 2015

Έως 30.9.15

από 1.10. 2015

Υπηρεσίες Παραρτήματος ΙΙΙ με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ

-Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων

4%

6%

4%

4%

6%

6%

-Η παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά.

9%

13%

9%

9%

13%

13%

-Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα.

4%

13%

4%

9%**

6%

13%**

Λοιπές Υπηρεσίες

Λοιπές υπηρεσίες κανονικού συντελεστή ΦΠΑ 23%

16%

23%

16%

16%

23%

23%

Αγαθά

Βιβλία και βιβλία για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ 4903).

4%

6%

4%

4%

6%

6%

Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (Δ.Κ. 4902)

4%

6%

4%

4%

6%

6%

Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004. Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002. (Δ.Κ. ΕΧ 3002, ΕΧ 3003, ΕΧ 3004)

4%

6%

4%

4%

6%

6%

Αγαθά του παραρτήματος ΙΙ του κώδικα ΦΠΑ με 13% (κρέατα,ψάρια,λαχανικά,φυτά,νερό ηλεκτρική ενέργεια κλπ)

9%

13%

9%

9%

13%

13%

Καπνοβιομηχανικά προιόντα και μεταφορικά μέσα (παρ. 4 του άρθρου 21)

23%

23%

23%

23%

23%

23%

Λοιπά αγαθά εκτός των ανωτέρω που υπάγονται στον κανονικό συντελεστή (23%)

16%

23%

16%

16%

23%

23%

 

* Όπως είναι γνωστό, με την παρ. δ της παρ. 1 του άρθρου πρώτου του ν. 4334/2015, ισχύουν τα ακόλουθα:  

Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν.2859/2000 (Α' 248) μειώσεις των συντελεστών καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως:
αα) Από 1.10.2015 στα αναπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και από 1.6.2016 στα λιγότερο αναπτυγμένα νησιά.
Εξαιρούνται της καταργήσεως και παραμένουν σε ισχύ έως την 31.12.2016 οι ισχύοντες σήμερα συντελεστές Φ.Π.Α. για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.2859/2000 (Α'248)

** Από 1.10.205 οι υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχεία κλπ της περίπτωσης 2β του παραρτήματος ΙΙΙ του ΦΠΑ υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή 13% έναντι του συντελεστή 6%. Συνεπώς, στα νησιά που εξακολουθεί να ισχύει η έκπτωση του 30%, ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 9%.

Σε ότι αφορά την διαμονή στα ξενοδοχεία υπενθυμίζουμε ότι  στην περίπτωση που οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες διαμονής και εστίασης ή άλλες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι ο διαχωρισμός στους επί μέρους συντελεστές δεν είναι εφικτός, η διάκριση, κατά συντελεστή φόρου, από 20.07.2015 ορίζεται από την απόφαση ΠΟΛ.1161/21.7.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων.

Alfred - 360°