Οι πρώτες πιστοποιήσεις B&W στη Μύκονο μέσω της Revival!

Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

Η Revival Consulting Services S.A ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τα ξενοδοχεία Paladium Hotel και Horizon Hotel, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν τις πρώτες πιστοποιημένες ξενοδοχειακές μονάδες της Μυκόνου σύμφωνα με τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα μέσω του προτύπου Β&W της Swiss Approval.

Το Blue & White Certification αποτελεί την πιστοποίηση, η οποία επιβεβαιώνει πως η ξενοδοχειακή μονάδα έχει προβεί στο σύνολο των προβλεπόμενων προληπτικών ενεργειών, ώστε να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα μετάδοσης ενός μεταδιδόμενου νοσήματος, να διαχειριστεί πιθανά περιστατικά θωρακίζοντας άμεσα την ασφάλεια των υπόλοιπων επισκεπτών, να αναδείξει προστατευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, που δεν εκτίθενται στον ιο και φυσικά να δραστηριοποιηθεί ευαισθητοποιώντας το προσωπικό και τους επισκέπτες

Η εκπαίδευση του προσωπικού, η ταχύτητα των ενεργειών, αλλά και η τήρηση των διαδικασιών που συνεχώς μεταβάλλονται σε συνδυασμό με την τεχνολογική υποστήριξη θα αποτελέσουν βασικούς άξονες, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, η οποία θα είναι το καθοριστικό ζητούμενο του επισκέπτη και το βασικό μέλημα του ξενοδόχου στην επόμενη μέρα του Τουρισμού.

Σύντομα αναμένεται να ακολουθήσουν πολλές ακόμα ξενοδοχειακές μονάδες το παράδειγμα των Paladium Hotel και Horizon Hotel, τα οποία πρωτοπορούν δίνοντας το έναυσμα για μια σειρά πιστοποιήσεων στο Nησί των Ανέμων, αλλά και εν γένει στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων.
 

Alfred - 360°