Oλικός πίνακας υποχρεώσεων μηνός Δεκεμβρίου 2017

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

Στα πλαίσια της ενημέρωσής μας , για την φορολογική συμμόρφωση της επιχείρησης σας , με τις κείμενες διατάξεις των οικονομικών αρχών του τόπου , στα επόμενα παραθέτουμε ολικό πίνακα υποχρεώσεων μηνός Δεκεμβρίου 2017, και τις καταληκτικές ημερομηνίες αυτών.

Πίνακας Υποχρεώσεων Μηνός Δεκεμβρίου 2017

Περιγραφή Υποχρέωσης

Κατηγορία Υποχρέωσης

Καταληκτική Ημερομηνία

Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου (Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 38 του ΦΠΑ)

ΦΠΑ

11 Δεκέμβριος 2017

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Νοεμβρίου (Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Β.Δ. 24-09/20.10.1958 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύε)

Δημοτικοί Φόροι

11 Δεκέμβριος 2017

Αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα 2017

Επιδόματα -λοιπές Υποχρεώσεις

12 Δεκέμβριος 2017

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών για τον προηγούμενο μήνα (παρ. 2 του άρθ. 9 του ν.2579/1998,)

Λοιπές Υποχρεώσεις

15 Δεκέμβριος 2017

Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Νοεμβρίου

ΦΠΑ

15 Δεκέμβριος 2017

Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Νοεμβρίου

Λοιπές Υποχρεώσεις

18 Δεκέμβριος 2017

Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Νοεμβρίου (με την παρ. 12 του άρθ. πέμπτου "Έκτακτη εισφορά στα κέρδη των νομικών προσώπων και ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων" του ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α'65 6.5.2010) "Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο"- η μη καταβολή του , όπως και το 2% ετήσιο τέλος διαφημίσεων , θεωρείται φορολογική παράβαση και στην περίπτωση του ελέγχου επιφέρει πρόστιμα μετά των προσαυξήσεων των ν. 4172/13 και 4174/13

Λοιπές Υποχρεώσεις

20 Δεκέμβριος 2017

Καταβολή Δώρου Χριστουγέννων

Μισθοδοσία

21 Δεκέμβριος 2017

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

ΦΠΑ

27 Δεκέμβριος 2017

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας

Παρακρατούμενοι Φόροι

27 Δεκέμβριος 2017

Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (Περιόδου Οκτωβρίου)

Παρακρατούμενοι Φόροι

28 Δεκέμβριος 2017

Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Οκτωβρίου

Λοιπές Υποχρεώσεις

28 Δεκέμβριος 2017

Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Νοεμβρίου

ΦΠΑ

29 Δεκέμβριος 2017

Υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

ΦΠΑ

29 Δεκέμβριος 2017

Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

Λοιπές Υποχρεώσεις

29 Δεκέμβριος 2017

Καταβολή τελών Κυκλοφορίας

Λοιπές Υποχρεώσεις

31 Δεκέμβριος 2017

Διενέργεια Φυσικής απογραφής

Λοιπές Υποχρεώσεις

31/12/2017-01/01/2018

Επιπρόσθετα , δεδομένων των εντατικών μέτρων  του Υπουργείου  Οικονομικών  για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τόσο των νομικών , όσο και των φυσικών προσώπων , θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε με το παρόν  τις περιπτώσεις απώλειας των ευεργετικών ρυθμίσεων φορολογικών και ασφαλιστικών φορέων και κατά συνέπεια την λήψη των αναγκαίων μέτρων από την πλευρά των επιχειρήσεων και φορολογουμένων.

Ρυθμίσεις Φορολογικών Αρχών

Σύμφωνα με όσα ορίζει η ΠΟΛ.1273/2015, και από 1/1/2017 , επέρχεται απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων (Ν.4321/2015), για τους παρακάτω λόγους:                                                   

α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών (3) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,                                                    

β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ΄ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους                                                  

γ) έχει ενταχθεί στη ρύθμιση με εσφαλμένες βεβαιώσεις                                                      

"δ) δεν εξοφλεί τις νέες, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές του εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.Αναλυτικότερα:α) να εξοφλήσει ολοσχερώς τις νέες οφειλές πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες ή β) να τις υπαγάγει σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες (πάγια ρύθμιση με επίσκεψη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεδομένου ότι για την συγκεκριμένη ρύθμιση δεν υπάρχει ακόμα ηλεκτρονική εφαρμογή) ή

γ) να εξοφλήσει ολόκληρη τη νέα οφειλή εντός 15 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης και μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο να μην έχει εξοφλήσει εκπρόθεσμα (εντός 15ημέρου) άλλη οφειλή. *

* Η δυνατότητα αυτή, δεν θα παρέχεται μετά την 31.12.2017. Από 1.1.2018, για να διατηρήσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων, θα πρέπει να εξοφλεί ή να ρυθμίζει εμπρόθεσμα -πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες- όλες τις νέες οφειλές που θα προκύπτουν."                                              

Σε περίπτωση που δεν έχετε πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις που επιτρέπονται βάσει του τύπου της ρύθμισης σας, η ρύθμιση είναιΑΚΥΡΗ και πληρωμές με την αντίστοιχη ταυτότητα ρυθμισμένης Οφειλής θα πιστώσουν τις οφειλές σας χωρίς τα ευεργετήματα της ρύθμισης.                                                   

Ενδέχεται να εμφανίζονται ως ανείσπρακτες ρυθμίσεις και όσες έχετε πρόσφατα πληρώσει στην τράπεζα ή με Γραμμάτιο Είσπραξης σε άλλη Δ.Ο.Υ. από αυτή της ρύθμισης και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της πίστωσης. Απαιτούνται δυο (2) εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία πληρωμής στην τράπεζα                                                    

Ρυθμίσεις Ασφαλιστικών Φορέων                                                                                                            

Η ρύθμιση χάνεται στις περιπτώσεις, της καθυστέρησης πέραν της μίας δόσης ρύθμισης, για ένα μήνα, ανά δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης, της μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.                                                     

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης καθίσταται απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων, ενώ επιδιώκεται η είσπραξή της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.                                                    

Εγκύκλιος του ΙΚΑ, ορίζει ότι μια ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση καθυστέρησης και δεύτερης δόσης ρύθμισης ή σε περίπτωση μη καταβολής τρέχουσας εισφοράς. Στην περίπτωση όμως που υπάρχουν οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων και στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο σε χρονική περίοδο μεταγενέστερη της υπαγωγής τους σε αυτή, τότε η ρύθμιση δεν οδηγείται σε απώλεια, εφόσον ακολουθήσει η ρύθμιση του προστίμου ή και τυχόν τρεχουσών υποχρεώσεων πριν καταστούν ληξιπρόθεσμες σε 12 δόσεις.

                                        

Alfred - 360°