Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Σ.ΕΠ.Ε

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Σ.ΕΠ.Ε

 

 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Σ.ΕΠ.Ε

Το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ-Σ.ΕΠ.Ε.) αποτελεί ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό εργαλείο με το οποίο το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας αναβαθμίζει τις επιχειρησιακές του διαδικασίες και τις συναλλαγές του με το κοινό.

Με την χρήση τεχνολογιών Πληροφορική και Επικοινωνιών, το ΟΠΣ ανασχεδιάζει τον τρόπο λειτουργίας και απλουστεύει τις επιχειρησιακές διαδικασίες του Σ.ΕΠ.Ε., με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων και των εργοδοτών.

 

 

Τι προσφέρει το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

Με το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ επιτυγχάνεται η διενέργεια των συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα και η εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων μέσω του Πολυμεσικού Κέντρου Επικοινωνίας και της νέας διαδικτυακής πύλης www.sepenet.gr .

Παράλληλα, απλοποιούνται οι λειτουργικές διαδικασίες, αυξάνεται η ταχύτητα εξυπηρέτησης αιτημάτων και επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα με συστήματα άλλων Υπηρεσιών του Δημοσίου, μειώνοντας έτσι την γραφειοκρατία.

Με τις νέες βελτιωμένες ηλεκτρονικές του υπηρεσίες, ενισχύεται το ελεγκτικό έργο και η πολυδιάστατη λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, την προστασία των εργαζομένων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργοδοτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Εργαζόμενοι

  • Επικοινωνήστε άμεσα με Επιθεωρητές Εργασίας μέσω του Πολυμεσικού Κέντρου Επικοινωνίας
  • Ενημερωθείτε εύκολα και αξιόπιστα για τα εργασιακά σας δικαιώματα,   αλλά και για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία στο www.sepenet.gr .
  • Υποβάλετε ηλεκτρονικά τις καταγγελίες σας (επώνυμα ή ανώνυμα) στο www.sepenet.gr .
  • Κερδίστε χρόνο αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις, καθώς ελαχιστοποιείται η ανάγκη για φυσική σας παρουσία.

 

Εργοδότες

  • Δημιουργήστε εξατομικευμένο λογαριασμό επιχείρησης, παρακολουθείστε την εξέλιξη των αιτημάτων σας και λάβετε απαντήσεις.
  • Υποβάλετε ηλεκτρονικά αιτήσεις, αναγγελίες, εξηγήσεις, καταστάσεις προσωπικού και λοιπές γνωστοποιήσεις (πέραν της χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ).
  • Υποβάλετε αναγγελίες ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών , έναρξη-λήξη συμβάσεων με τεχνικούς ασφαλείας, γιατρούς στο Πολυμεσικό Κέντρο Επικοινωνίας  ή στο www.sepenet.gr .
  • Ενημερωθείτε εύκολα και άμεσα για πάσης φύσεως θέματα εργατικής νομοθεσίας στο www.sepenet.gr .
  • Επωφεληθείτε από την μείωση των διοικητικών βαρών , της γραφειοκρατίας και του χρόνου εξυπηρέτησής σας.

► Θα δημιουργηθεί μια Ηλεκτρονική Τράπεζα Εργατικών θεμάτων, μέσω της οποίας θα μπορούν οι Επιθεωρητές Εργασίας να αντλούν στοιχεία προς ενημέρωση εργαζόμενων             και εργοδοτών, έτσι ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο του να διαφέρουν οι απόψεις από Επιθεώρηση σε Επιθεώρηση.

 

Αναβάθμιση ελέγχου επιχειρήσεων

Δημιουργήθηκε εφαρμογή πρόβλεψης παραβατικότητας και μέσω της οποίας θα δρομολογούνται από το Σ.ΕΠ.Ε οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις. Το σύστημα θα τροφοδοτείται με βάση τα στοιχεία των προφίλ των εταιρειών, όπου θα υπάρχει μοριοδότηση που θα στηρίζεται στο ιστορικό της επιχείρησης (καταγγελίες, παλαιότεροι έλεγχοι κτλ), στον κλάδο που ανήκει( π.χ ο κλάδος επισκευών έχει αρκετά μόρια), στον αριθμό αποχωρήσεων-προσλήψεων, στα εργατικά ατυχήματα.

Αναλόγως λοιπόν τα μόρια που συγκεντρώνει μια επιχείρηση, θα στοχοποιείται προς έλεγχο και οι ελεγκτές θα προσέρχονται εφοδιασμένοι με λάπτοπ και ενημερωμένοι πλήρως για το ιστορικό της επιχείρησης, το προσωπικό , τις προσλήψεις-αποχωρήσεις, τον τζίρο κτλ.

 

► Το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ-Σ.ΕΠ.Ε.) αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του για ορισμένες ενότητες μέσα στον Νοέμβριο και θα έχει ολοκληρωθεί η                         δυνατότητα πλήρους χρήσεως του στις αρχές του 2016.

► Η υποχρεωτική ηλεκτρονική αποστολή στοιχείων προς το Σ.ΕΠ.Ε θα ανακοινωθεί μέσω υπουργικής απόφασης.

Alfred - 360°